deredactie.be - OPINIE

De verschrikkingen van Houla

02 / 06 / 2012

Enkele dagen na het afschuwelijke bloedbad in het Syrische plaatsje Houla werd de elfjarige Ali al-Sayed plotseling een beroemdheid in de Arabische media. Toen gewapende mannen het huis van zijn familie in Houla binnenvielen en alle leden van zijn familie in koelen bloede vermoordden, liet de kleine Ali zich eveneens op de grond vallen. Het bloed van zijn dode moeder, die naast hem lag, kleurde zijn kleren rood. Dit redde hem zijn leven omdat de moordenaars dachten dat Ali ook dood was. Een huiveringwekkend beeld.

Opvallend is dat de elfjarige Ali de moordenaars van zijn familie tot tweemaal toe omschrijft als “ mannen met kaalgeschoren hoofden en lange baarden”. Dit is bepaald geen omschrijving die van toepassing is op soldaten van het Syrische leger maar lijkt eerder te wijzen in de richting van gewelddadige jihadisten zoals we hun beelden eerder zagen in Afghanistan en Irak.

Nadat vrijdag 25 mei het bloedbad in Houla voorpagina nieuws werd ging er een kreet van ontzetting door de wereld. Onmiddellijk werd het Syrische regime verantwoordelijk gesteld alhoewel generaal Robert Mood, het hoofd van de VN-commissie in Syrië, dit uitdrukkelijk niet deed. Sinds Houla wordt er steeds openlijker gesproken over een militaire interventie in Syrië die onvoorspelbare gevolgen zal krijgen. De situatie is uiterst explosief wat het dringend noodzakelijk maakt met een koel hoofd een aantal zaken op een rijtje te zetten.

Commissie

Een dezer dagen zal een rapport van de Human Rights Council van de Verenigde Naties het licht zien over het bloedbad in Houla. Deze Council heeft een speciale commissie van drie personen samengesteld om te onderzoeken wat er op die bloedige 25e mei in Houla precies heeft plaatsgevonden. Rupert Colville, de woordvoerder van deze Council, liet weten dat dit rapport over Houla gebaseerd zal zijn op drie bronnen: telefoongesprekken met oppositiegroeperingen binnen Syrië én ontmoetingen met leden van de Syrische oppositie in zowel Turkije als Genève. De vraag lijkt hier gerechtvaardigd of deze eenzijdigheid van bronnen niet al bij voorbaat de uitkomst van het onderzoek suggereert. Rupert Colville lijkt dit zelf te bevestigen doordat hij alvast liet weten dat “ al onze bronnen de verantwoordelijkheid voor het bloedbad bij de Shabihha leggen”.

De Shabihha zijn gewapende milities die volgens de Syrische oppositie vooral bestaan uit Alawitische jongeren die door het Syrische regime worden betaald. Het blijkt echter dat er zich onder de 108 slachtoffers in Houla ook een behoorlijk aantal Alawitische vrouwen en kinderen bevond. Wat vraagtekens zet bij de veronderstelling dat de Shabihha verantwoordelijk zouden zijn geweest voor het bloedbad.

Het verhaal rond de omstandigheden waaronder dit bloedbad plaatsvond veranderde trouwens ook. In eerste instantie werd gemeld dat het Syrische leger twaalf uur lang met tanks het plaatsje Houla zou hebben beschoten om een anti-regime demonstratie uiteen te drijven. Tijdens dit bombardement waren de 108 slachtoffers in Houla gevallen. Later bleek echter dat vrijwel alle slachtoffers om het leven waren gebracht door messteken of een kogel, die van dichtbij door het hoofd werd geschoten. Het Free Syrian Army begon toen op Arabische satellieten het bericht te verspreiden dat “ de Shabihha moordend van huis tot huis waren getrokken”. Het is merkwaardig hoe weinig oog de internationale gemeenschap heeft voor deze twee totaal tegenstrijdige verklaringen.

Ooggetuigen

De afgelopen dagen hebben drie verschillende bronnen op basis van getuigenverklaringen meer informatie naar buiten gebracht over het drama in Houla dat geplaatst dient te worden tegen de achtergrond van de totale anarchie die vooral in de regio Homs-Hama lijkt te heersen. Houla is gelegen tussen Hama en de Libanese grens.

Fides, een rooms-katholieke organisatie, liet op 30 mei weten dat grote groepen Syrische Alawieten en christenen naar Libanon vluchten om te ontkomen aan het geweld van gewapende bendes dat zich speciaal tegen hen richt. Christenen vluchten omdat deze gewapende bendes de christenen zien als “ beschermd door het regime van Bashar al-Assad.”

Ze zijn het slachtoffer van een “ oneindige reeks van kidnappingen en martelingen omdat ze weigerden zich aan te sluiten bij de revolutionairen”. Fides meldt dat de stroom van christelijke vluchtelingen uit Syrië na het bloedbad in Houla is aangezwollen omdat de christenen voortdurend doelwit zijn geworden van wraakacties.

De tweede bron betreft het klooster in Qara dat eveneens in de regio Homs-Hama ligt. Op mijn uitdrukkelijk verzoek stuurde het klooster mij alle informatie toe die men had weten te verzamelen met betrekking tot de gebeurtenissen in Houla. Het klooster schrijft “ dat onze berichtgeving is gebaseerd op verhalen van plaatselijke ooggetuigen en tot doel heeft de burgerbevolking te beschermen die door het regime in de steek wordt gelaten en is overgeleverd aan terroristische verschrikkingen”.

Velen hebben sinds 25 mei bescherming gezocht in de buurt van het klooster. Deze ooggetuigen, afkomstig uit dorpjes in de buurt van Houla, stemmen overeen in hun verklaring dat het Syrische leger op 25 mei jongsleden volstrekt afwezig was in de hele regio. Rastan en Saan zijn twee plaatsen die volledig onder controle staan van het Free Syrian Army. Gewapende rebellen, wier aantal wordt geschat op tussen de 700 en 800 personen, zijn op donderdag 24 mei richting Hama getrokken waar ze het al-Watani ziekenhuis aanvielen en de bewakers doodden. Ooggetuigen verklaren “ Vervolgens zijn ze het ziekenhuis binnengevallen waar de gewapende rebellen alle aanwezigen hebben vermoord en nadat ze de lijken naar buiten hadden gesleept hebben ze het ziekenhuis in brand gestoken. Op video’s is te zien dat de rebellen de lijken hadden gewikkeld in lakens die het Arabische opschrift ‘ministerie van gezondheid’ hadden”.

In Tal Daw, een dorpje in de buurt van Houla, hebben deze gewapende opstandelingen vervolgens hele Alawitische families vermoord. Al deze lijken werden vervolgens in Houla voor de moskee verzameld. Het rapport van het klooster in Qara geeft vervolgens een beschrijving van het gebied rondom de plaats Kusayr “ dat in rep en roer is door een totaal gebrek aan veiligheid. In dit hele gebied vindt momenteel een complete burgeroorlog plaats tussen sjiitische en soennitische dorpen”.

Journalisten

De derde bron betreft het ooggetuigenverslag van de twee Russische journalisten Marat Musin en Olga Kulygina die beiden met een tv ploeg op 25 mei aanwezig waren in Houla. Ze beschrijven hoe de gehele regio beheerst wordt door gewapende groeperingen die zij “Wahhabieten” noemen. Beide journalisten zagen dat gewapende rebellen uit Rastan op 25 mei rond 14.00 uur op verschillende plaatsen in Houla politieposten aanvielen. Vervolgens “dreven de rebellen families, die loyaal waren aan de autoriteiten, bij elkaar in enkele huizen waar ze allen werden vermoord. Een van deze families was de familie van Adult Raak”. Adult Raak is een politicus die recentelijk in het Syrische parlement werd gekozen. De twee Russische journalisten beschrijven hoe zij zagen dat daarna alle lijken werden getoond aan de commissie van de Verenigde Naties onder de bewering dat ze slachtoffers waren van bombardementen van het Syrische leger.

Marat Musin en Olga Kulygina hebben uitvoerige gesprekken gevoerd met plaatselijke bewoners en vermelden bovendien de namen van Syrische ambtenaren en politieagenten die door de rebellen werden vermoord. Als ooggetuigen die op 25 mei aanwezig waren in Houla en alles op de camera hebben vastgelegd hebben ze getracht hun bevindingen aan te bieden aan de speciale VN-commissie voor de mensenrechten die echter niet geïnteresseerd bleek te zijn.

Martin Janssen

(De auteur is arabist en woont in Damascus.)

@Allen : reageren op deze opiniebijdrage impliceert dat u instemt met de regels voor deelname aan onze discussieforums; lees dus de regels - mod

16 Antwoorden op “De verschrikkingen van Houla”

 1. Marc Leys Zegt:

  Dat onze pers en onze politiekers zich vergissen?

  Als het het verzet is dat zo wreed is geweest, waarom is dat dan wel? “Verzetstrijders” komen toch op voor “het volk”?
  Wat moeten we dan denken van Turkije (Nato lid verdorie en sommige poltici durven dan nog hun eeg lidmaatschap verdedigen?)
  van Saoudi - Arabië en Yemen (wordt het dan niet hoog tijd dat we dat infantiel regime laten stikken in hun olie door onze onafhankelijkheid terug te winnen door hernieuwbare energie? (en eventuleel kerncentrales?) kan goed zijn dat, wanneer de vraag naar olie banaal wordt de rust daar terugkeert.

  Als we ons in Syrië zo zwaar vergissen, is het dan mogelijk dat we ons vergissen in de houding die Israël aanneemt (moet aannemen?) tegenover de “Palestijnse kwestie” (zelf spreek ik liever over de “Arabische kwestie” )

  Als we ons in Syrië Turkije en Saoudi Arabië vergissen? wat dan met de Kosovaarse en Bosnische oorlog? Het UCK is betrapt geweest op identiek dezelfde soort wreedheden (en Coolsaet zou zeggen zelfde stramien) als wat nu in Houla gebeurde, zij het op een veel mindere schaal.. Wat heeft die Serviërs zo razend gemaakt? Wat was dat fameus “Arabisch Legioen” dat de krijgskansen deed keren? Afghanen? El Quaida?

  Waarom zijn onze politici zo onwillig om aandacht te geven aan meningen zoals Martin Janssen, Daniël Maes enz?

  welke complotten zijn hier bezig? en vooral? vooral de vraag

  Waarom is de VN- commissie niet geinteresseerd… tot mijn verbijstering moet ik vaststellen dat het Rusland is die hier verstandig handelt.. wat is hier aan de hand

  marc

 2. Fred Zegt:

  Inderdaad Marc, ik wou net zo iets schijven. De Europese politici laten zich al een tijd Arabisch woestijnzand in de ogen strooien. Van Houla tot Molenbeek ( waar halen de salafisten hun geld) loopt het fout. Het wordt tijd om heel voorzichtig te zijn en juiste beslissingen te nemen en energie-onafhankelijkheid is cruciaal.

 3. Wouter Tyteca Zegt:

  @ Marc:

  Wat betreft Kosovo en Joegoslavië moet je inderdaad niet teveel geloof hechten aan het verhaal wat in onze media en bij Westerse politici werd aangehangen. Het is echter nog iets perverser dan je zelf oppert.
  Ja er zijn BiH inderdaad moslim-extremisten uit de Arabische wereld aan het werk geweest. Ook bestaan er voldoende getuigen (ook hooggeplaatst) die erop wijzen dat bvb de Bosniakken (Bosnische Moslims) onder Izetbegovic hun eigen volk onder vuur namen (denk maar aan de bekende explosie tijdens de ‘Markale massacre’ in Sarajevo) om zo de Servische Bosniërs de schuld te kunnen geven en Westerse (militaire) steun te winnen. Ook de Kroaten speelden dit media-spel voortreffelijk. De Serven waren er minder goed in en dus kreeg je al snel het cliché van de goede Kroaten, de slachtoffer-Bosniakken en de slechte Serven. Je moet echter verder durven kijken dan dat. Burgeroorlog en Lokale etnische conflicten zijn zelden nog zo lokaal als men ons wil doen geloven. De inmenging van buitenaf is vaak immens. Zo is de rol van aanvankelijk Duitsland en later de VS bij het uiteenspatten van Joegoslavië enorm geweest, zowel op politiek, financieel, militair en economisch vlak. Voor de duidelijkheid: zowel Serven, Kroaten als Bosniakken hebben de vreselijkste dingen gedaan in die oorlog. Zowel tegen de andere als tegen hun eigen bevolkingsgroepen. Toch ging het er niet zozeer om een etnische burgeroorlog. Het is complexer dan dat. Je moet er het grotere plaatje bijnemen, de val van de muur in Berlijn, de invoer van het kapitalisme, het eengemaakte Duitsland dat zich weer sterk voelt binnen de opgroeiende EG,..
  Ook wat Kosovo betreft moet je veeleer vragen stellen bij het waarom langs NAVO-zijde. Kosovo was toen nog deel van ‘klein-Joegoslavië’ (Servië & Montenegro). De Albanese Kosovaren hadden via de politiek (van oa Rugova) al een legitiem middel gevonden om voor meer autonomie te ijveren binnen de bestaande grenzen. Het gros van de Albanese Kosovaren wilde helemaal geen oorlog en had zijn hoop op Rugova gezet. Het UCK ging echter over tot de gewapende strijd en plots stond de VS daar met aantijgingen van genocide door de Serven op Albanese Kosovaren. Dat Bill clinton toen zijn Lewinksy-affaire had door te slikken is uiteraard puur toeval. Wat de VS toen aan Milosevic heeft voorgesteld in Rambouillet was zo verregaand dat men wist dat Milosevic niet zou tekenen. Men eiste volledige vrijheid voor NAVO-troepen op Joegoslavisch gebied. Een verwerping dus van de soevereiniteit van dat land, niet enkel in het deelgebied Kosovo, maar ook in de rest van Servië en Montenegro. Milosevic zelf had een eerlijker en gebalanceerder akkoord gevraagd met medewerking van de Russen. Dat werd door de VS geweigerd. Het vervolg is bekend. Milosevic tekent niet in Rambouillet en de NAVO begint een campagne van 78 dagen bommen en granaten op Kosovo en Servië. Daarbij werd betrekkelijk weinig strikt militaire doelwitten vernietigd. De Joegoslaven (Serven) wisten namelijk uit ervaring hoe je je materieel het best camoufleert en hoe je zelfs de slimme bommen van de NAVO eenvoudig kunt misleiden door dummies te plaatsen van tanks en ander wapentuig. Wat de NAVO wel wist te doen: de ‘infrastructuur’ van Servië vernietigen (lees: fabrieken, ook chemische, bruggen, televisiestations, ziekenhuizen, scholen).
  Wat ook vragen moet doen rijzen telkens wanneer er geopperd wordt voor een humanitaire interventie is dit: in Kosovo werden achteraf niet de bewijzen van een massale genocide gevonden. Wel vond men de lijken van mannen die aan beide kanten van het conflict vochten: UCK-leden, Servische agenten en soldaten. Wat nog frapanter is, is dat de vluchtelingenstroom uit Kosovo pas op gang kwam na het begin van de NAVO-bombardementen. Men vluchtte niet voor de Serven, maar voor de NAVO-bommen. Dat de NAVO een paar keer ook vuurde/bombardeerde op dergelijke vluchtelingenkonvooien (waarbij ze de Albanese Kosovaren doodden die ze claimden te beschermen) probeert men nu te vergeten, dat een trein vol Servische burgers in Zuid-Servië werd gebombardeerd toen die een spoorwegbrug over reed werd afgedaan als een triest incident (men dacht dat het om soldatentransport ging, zo slim zijn die bommen niet). De humanitaire ramp in Kosovo is pas opengebarsten door toedoen van de NAVO. Terwijl de NAVO de zijde van het UCK koos (niet zozeer van de Albanese Kosovaren an sich, maar van een gewapende fractie daarvan waarbij je je vragen kunt stellen of je het bevrijdingsleger dan wel gewapende terroristen moet noemen), begon de uitdrijving pas. Het UCK zorgde ervoor dat Kosovo gezuiverd werd van Roma, Joden & Serven. Waarbij ik niet beweer dat de Serven geen slachtoffers maakten onder de Albanese Kosovaren, maar bijlange niet in die mate die hen werd aangesmeerd. Dat de NAVO Servische burgerslachtoffers wilde maken in delen van Servië waar geen mens ooit van in Kosovo is geweest, lijkt me ook een reden om de legitimiteit van de NAVO in vraag te stellen. Burgers bombarderen om een humanitaire ramp tegen te gaan??
  Nog stuitender is het uiteindelijke akkoord dat werd afgesloten na 78 dagen NAVO-bombardementen. Op dat moment was er wel degelijk een humanitaire ramp. Een paar honderdduizend vluchtelingen, onnodige burgerslachtoffers langs beide kanten, een totaal vernietigde infrastructuur en diepe mentale wondes bij de achtergebleven bevolking van zowel Kosovo als Servië. Nu pretenderen de Vs dat die bommen Milosevic op de knieën dwongen, maar daarbij doen ze de waarheid oneer aan. Het vredesverdrag was gen totale overwinning door de NAVO. Het verdrag dat werd getekend kwam er door bemiddeling van.. jawel de Russen. Ook kreeg de NAVO geen vrijgeleide om zijn troepen in Servië te begeven. Het uiteindelijke verdrag komt dus neer op wat Milosevic voor de bommenregen al bereid was te ondertekenen.

  Wil je meer weten hierover:
  *’Masters of the Universe? NATO’s Balkan crusade’, een verzameling van een twintigtal papers over de kwestie Kosovo en NAVO-interventies, ingeleid door Tariq Ali.
  *’Blufpoker. De grootmachten, Joegoslavië en de komende oorlogen.’ van Michel Collon. Een serieuze kluif met het uiteenspatten van Joegoslavië als case-study om onze media en politiek te doorzien in het kader van oorlogen. Een zeer boeiend werkstuk om de halve, verdraaide en compleet verzonnen waarheden van de Joegoslavië-oorlog te doorgronden. Waarbij je al snel merkt dat dezelfde retoriek en verdraaiing van feiten bij elke nieuw conflict opnieuw wordt aangewend.
  *’De ondergang van Joegoslavië, het menselijk leed achter de feiten.’ van Misha Glenny. Iets minder onafhankelijk, maar er dicht bij aanleunend en bij momenten al even verhelderend (en schrikbarend als je beseft hoe we telkens weer vanalles worden voorgelogen door eigen media en politici).

  In het geval Syrië moet je je dus eigenlijk afvragen of en door wie de Europese politici zich zand in de ogen laten strooien. En wie strooien zij zand in de ogen? Want tussen wat ze zeggen of claimen en wat ze werkelijk doen gaapt vaak een onoverbrugbare kloof. Ook toen in Joegoslavië werd door onze politici beweerd dat men de vrede wou bewaren, terwijl overal clandestien bepaalde groepen voorgetrokken werden, illegale wapensteun kregen,.. Niets is zomaar wat het lijkt. Is men Libië gaan bombarderen om de bevolking van Kadhafi te bevrijden? Terwijl dezelfde Sarkozy die hard om zich heen riep pro-bombarderen even tevoren nog dikke vriendjes was met de Libische leider? In alle recente oorlogen gaat het zogezegd om bevrijding, democratie en vrede. Ga maar eens kijken in die landen wat men achterlaat. De echte redenen zijn niet diegene die men ons met de glimlach in het journaal komt brengen, dat zou iedereen nu al moeten weten. Het is een spel om macht waar de gewone mens altijd het slachtoffer van is, ongeacht ras, nationaliteit of wat dan ook.

 4. L. D. Zegt:

  Het $ imperium loopt op zijn laatste benen.
  30 keer Al Qaeda vernoemen per maand in de media helpt niet meer.
  Zodra 2 auto’s botsen, is Al Qaeda erbij betrokken…
  Ook omtrent Syrie mogen we de waarheid terug niet weten.
  Wie heeft baat bij verovering van N-Afrika met zijn olie ?
  Wie rooft de Lybische olie intussentijd?

  Toch weer niet De VS en Israël zeker.

  Rusland, China, Japan, India en Iran doen al handelstransacties zonder monopoly-dollars.

  Syrië is één van de stuiptrekkingen van een rottend $ -systeem.

 5. Jozef-Willem Zegt:

  Elk oprecht waarnemer heeft al lang door dat de Westerse media in de Syrische zaak niet objectief zijn. Gedreven door politieke, confessionele en economische machten achter de schermen tonen of verzwijgen zij wat zij willen. Zij knippen bijvoorbeeld uit de rede van François Hollande wat hun best uitkomt en verwijderen de kern van de repliek van Vladimir Poetin. Objectief kan men dat niet noemen. Op die manier neemt onze pers actief deel aan het Syrisch conflict en zaait de onrust mee verder uit. Heren, dit is een media-oorlog, verwant aan cyberaanvallen en soortgelijke gruwels die de mensheid ’sieren’. Dat bekwaam geachte journalisten daaraan meedoen en de objectiviteit - het kroonjuweel van onze persvrijheid - ruilen voor een subjectieve berichtgeving, is voor de democratie geen goed teken. Op die manier wordt vrij spel gegeven aan onbeheerste temperamenten die nooit een stichtende bijdrage hebben geleverd tot het welzijn en het evenwicht van de maatschappij.

 6. Jan Zegt:

  Vele mensen keken vanaf het begin van de “Arabische Lente” al met veel argwaan in die richting. De kansen dat die zogezegde bevrijdingsbeweging zou worden gerecupereerd door islamisten/salafisten/wahabieten was té groot. En nu blijkt dit bewaarheid te worden.

 7. hans becu Zegt:

  ik kan niet begrijpen dat we zo slecht zijn geïnformeerd in deze “informatiemaatshappij”. Wat doen de media en de journalisten eigenlijk ? Er lopen in syrie toch verstandige Engelstalige burgers rond die dat geheel een beetje kunnen kaderen, eventueel via migranten hier ?. Er zijn toch diplomaten die het land kennen. Waarom hebben we inlichtingendiensten ? Het viel al op bij de fameuze Arabische lente : de rapportering was vrij gebrekkig en simplisitisch : meer democratie, ja ja, maar perfect gerecupereerd door de moslimsEigenlijk stel ik met verbijstering vast dat niemand hier iets weet over die Arabische wereld, en ook uit bovenstaand artikel blijft dat we we lichtgelovig zijn. Assad is de schuldige, maar wéér wordt de impact van allerlei moslimextremisten onderschat. Ik vrees dat we ze op een naive manier blijven onderschatten. Niet voor niks is er overal in de moslimwereld een keiharde dicatator nodig om ze klein te houden, zoniet terroriseren ze de hele bevolking. V

 8. Félicien Manon Zegt:

  Verschrikkelijk voor deze slachtoffers.Welke oorlog kan men geen vuile oorlog noemen? Elk land dat aan de wurggreep van het imperialisme en het internationaal kapitaal probeert te ontsnappen, wordt van alle kanten onmiddellijk onafgebroken aangevallen op het economische,politieke en culturele front en dit gaat gepaard met pogingen tot het aanstoken van binnenlandse onrust, gesteund door reactionaire of behouden krachten. Zij die zich uit die wurggreep willen bevrijden moeten zo vlug mogelijk, zelfs met monsterlijke middelen tot orde worden geroepen, want hun voorbeeld zou aanstekelijk kunnen werken.

 9. B.T. Zegt:

  Dank voor dit artikel. Het is werkelijk hemeltergend hoe oppervlakkig en, erger, bevooroordeeld onze pers is. Het lijkt erop dat de journalisten elkaar kopiëren en meer niet. Geloofwaardig zijn al die artikels allang niet meer, net zomin als de reportages ter plaatse. Net zomin waren dat de verslagen uit Lybië, ook al was dan bv. Vranckx ter plaatse. Aan wiens zijde? En waarom? En waarover ging de berichtgeving: over het oprukken van de rebellen. Maar niks over: wie zijn dat, waren dat (overlopers van het vroegere regime? leden van een streek die allang voor onafhankelijkheid streed etc?), waarom doen ze dat, wie steunt de opstand, wie niet, waarom wel, waarom niet, op welke manier, met wapens, manschappen etc.? Idem Egypte, idem Syrië. Idem elk land waar iets gebeurt: wat sensatie verkopen, de goede tegenover de slechten plaatsen, geen historisch kader, geen analyse. Dit is werkelijk journalistiek werk: dagnieuws, vulling. Let ook eens op de berichtgeving online over Frankrijk: de enige die de redactie Frankrijk interesseert is blijkbaar Le Pen; hebben ze een obsessionele haat-liefde-verhouding mee; was zo in aanloop presidentsverkiezingen, herhaalt zich nu al voor de parlementsverkiezingen. Jammer, jammerlijk, ontzettend jammer. De journalisten verspelen hun krediet. Idem over politieke berichtgeving België: wat stond er bv over de rellen in Molenbeek? Vergelijk de eerste berichten met de latere, en onthou wat er later over geschreven zal worden. De vraag is vooral: is ook maar één journalist echt ter plekke geweest en bovenal: kent hij Molenbeek,hoe het vroeger was en nu is geworden, en waarom (ik heb er jarenlang gewoond en ben er bewust weggegaan). Iets dicht bij huis - en toch wordt er al aan desinformatie gedaan. Hoe is het dan met berichtgeving in andere landen? Dit vooral om mijn ergernis te laten blijken over een staatsdienst - berichtgevingsdienst - die niet behoorlijk werkt.
  Interessant is trouwens de blogsite waar Martin Janssen, samen met anderen, de ‘ware’ versie van Syrië probeert te vertellen. Uiteraard is dat ook een standpunt, en voor een stuk tendentieus; men bekijkt er de dingen vanuit het standpunt van de alawieten en christenen; maar er staan tenminste dingen in die je nergens anders leest, vooral: ooggetuigenverslagen, die bevestigen wat men van officiële zijde ook allang zei: er zijn wel degelijk andere militaire of rebellerende, al dan niet door het buitenland geholpen, op de been geholpen of financieel geholpen of van wapens voorziene troepen aan het werk; en er is een burgeroorlog aan de gang. Dat kon men vermoeden van in het begin van de opstand; maar de pers ging er niet op in - en nog altijd niet. Journalistiek populisme: alles wordt gereduceerd tot: dit zijn de slechten, dit zijn de goeien; en het westen kiest uiteraard voor de goeien. Was het maar zo simpel, de Nato had allang de wereldvrede gebracht.
  @Wouter Tyteca: dank voor de inzichten en de boekentips; daar is nood aan; anderzijds: zulke boeken zouden niet nodig zijn indien we voldoende geïnformeerd werden; we krijgen een elite die de juiste informatie kan verkrijgen maar er niks kan mee doen (tenzij ze verdraaien als ze daar iets mee wil of kan bereiken) en de ‘rest’ die de foute informatie krijgt en de dingen doet (zich verontwaardigen, partij kiest) die men wil dat ze doet. De perversie van de informatie.

 10. René Lenaerts Zegt:

  Het moet niet verwonderen dat Syrië tegenwoordig een krabbenmand is waar ondertussen iedereen wreedheden begaat en de anderen de schuld geeft,zonde dat de UNO waarnemers altijd klaarheid kunnen brengen. Maar laat ons even terugkeren naar het begin.

  Eerts waren er wreedzame betogers die beschoten werden door regeringstroepen en politie. Dit leidt natuurlijk tot gewapend verzet, en nu er wapens genoeg zijn is de doos van Pandora opengegaan. Kunnen we hier nog iets aan doen? Ja indien er internationale eensgezindheid is en er troepen met een sterk mandaat ingezet worden. Dus geen aanpak à la Rwanda of Sebreniça, maar de beuk erin om klare fronten en veilge zones te verkrijgen, ook al moet de helft van de bevolking gedwongen verhuizen.

  Als men daar niet toe komt leveren we beter wapens aan diegenen die ons het meest kosjer lijken sluiten de ogen en wachten op een overwinnaar die zodanig verzwakt zal zijn dat hij hoe dan ook uit de hand van de meest biedende zal eten.

  Maar als dat bijvoorbeeld China is…?

 11. Steve De Pooter Zegt:

  @ Hans Becu

  U heeft groot gelijk over het feit dat de arabische wereld in de westerse wereld een mysterie blijft.We kennen enkel de grootste clichés en dan nog… De Arabische lente werd niet gerecupereerd door “moslims”, eerder door salafisten of islamisten,het grootste deel van de bevolking is namelijk moslim,en onder de moslims zijn er evenveel verschillen als bij de christenen. Iets waar men in onze media moeilijk onderscheid in maakt is ook religie en traditie,die vaak verward worden.Ook word Noord Afrika vaak afgestempeld als Arabisch,terwijl het dat helemaal niet is. Er zijn in Noord Afrika en in het midden oosten genoeg moderne mensen die al dan niet gelovig zijn en die maar al te graag aan de macht zouden willen komen omdat zij hun landen nog herinneren voordat het moslimterrorisme het leven werd ingeblazen,men kan zich afvragen wie daar baat bij zou kunnen hebben en waarom…

  De Westerse Media word verblind door de eigen regeringen en de bijhorende belangen en drogredenen.Ik wil hier niet zeggen dat Bashar Al Assad een engeltje is,maar aan de andere kant moet men helemaal tot op het bot gaan om uit te pluizen wat er werkelijk aan de hand is vooraleer een oorlog met een soevereine staat te beginnen. En als de Westerse wereld echt consequent wil zijn,zou het z’n eigen bevolking ervan moeten informeren wat er nu echt op het spel staat ipv zogezegd die lieve syriertjes te gaan redden van de grote boze dictator… De bevolking is niet achterlijk meer en zeer wantrouwig,nadat ze al veel te veel door de strot geramd kreeg. Is het voor de controle over de olie,zeg het ons dan,is het om de chinezen voor te zijn,zeg het ons dan,maar speel niet met ons voeten via één of andere mediahype!!!

  Ik hoop dat we ons zo snel mogelijk kunnen ontdoen van die opgezweepte riooljournalistiek en terug zo objectief mogelijke accurate berichtgeving kunnen genieten.

  @Marc Leys:

  Wat die lieve Israelis betreft… zijn die nu echt zooo kort van geheugen??? die muur en die kolonisaties doen me aan iets denken uit de jeugd van mijn grootouders,en dat was geen scoutskamp!!! en de media blijft dit weglachen… Hebben ze troepen naar israel gestuurd toen deze de living shit uit de gaza strook bombardeerden? Heeft men de israelische bevolking gestigmatiseerd? Nee,enkel moslims zijn allemaal dezelfden…

 12. Johan Sysmans Zegt:

  Ik vrees dat we hier in Europa echt niet goed weten wat daar aan de hand is (uitgezonderd een paar specialisten dan)
  En de politiek hier is vooral bezig met hun eigen zaakjes zodat er geen interesse is om het ginder ‘op te lossen’.
  Volgens mij kunnen we ( hoe erg het ook is ) ons er best niet mee bemoeien.
  Enkel proberen de problemen ginder ‘lokaal’ houden is de beste oplossing denk.
  Want meestal loopt het goed fout als er buitenlandse strijdkrachten komen. Zie Irak, Joegoslavië, Afghanistan enz.

 13. piet db Zegt:

  moesten wij de wapenlobby in en rond de Europese Unie wat beter in het oog hebben, wij zouden vlug weten hoe het komt dat de Syrische bevolking ons zo nauw aan het hart ligt …

 14. Willy Van Damme Zegt:

  Proficiat om dit getuigenverslag te brengen. Als nu de rest van onze media, incluis die van de VRT, serieus over die zaak gaan berichten dan zullen we misschien nog wat dichter bij de waarheid komen. Praktisch al onze journalisten doen immers nu niets anders dan de propaganda van de VS/Israël overnemen. Ze zijn de stiel gewoon onwaardig.

 15. EddieValiant Zegt:

  Ik heb een paar problemen met het commentaar van Martin Janssen.

  Hoe konden rebellen de slachting in Houla uitvoeren als Houla, volgens de satellietbeelden van European Space Imaging, omsingeld was door het leger van Assad? Dat lijkt mij erg vreemd.

  Het ooggetuigenverslag van de twee Russische journalisten is moeilijk als neutraal te beschouwen gezien het feit dat de Russiche media vanaf het begin een pro-Assad houding hebben ingenomen. Er komt nimmer enige kritiek op Assad uit Rusland. Sterker nog, in Rusland wordt voortdurend een westers complot gezien in al de problemen die Syrie ondergaat.

 16. Rudy verbuyst Zegt:

  Het is gewoon een geostrategische oorlog van Nato, duidelijk door de VS geleid, doel is Israel de hoofdbondgenoot van de VS gezien de joodse sterkte binnen de VS en ten teede de ring rond Rusland en China kleiner maken, ten derde in die op Natolijst geschoeide regimes pro Amerikaanse regeringen zetten op een zulkdanige manier dat zowel de Uno, het IMF en de Wereldbank volledig onder de VS kontrole komt te staan en we naar een wereld tyranie zullen gaan die van de vroegere doodgeverfde STASI een scoutsgroep maakt, duidelijk zijn daarbij de wetten die de VS bijna dagelijks bijmaakt om hun eigen mensen onder kontrole te houden, GééN DROOM wereld maar een DRONEwereld, nu nog lasers die mensen geluidloos kunnen uitschakelen en we krijgen het vrije westen op zijn best, of hoe je het ook wil noemen ?

Plaats een antwoord op het bericht