deredactie.be - OPINIE

Letterlijk in ons kruis gepakt

11 / 08 / 2012

Graag zou ik twee opiniestukken willen schrijven. Een eerste is een aanklacht, een protest.. Het tweede moet een oplossing bieden, voorstellen voor de toekomst. Een kwestie van evenwicht. Vandaag schrijf ik uit protest.
Voor alle duidelijkheid en klaarheid zet ik enkele belangrijke feiten nog eens op een rijtje.

De feiten

michelle martin, vrouw met een pedagogisch diploma en moeder van drie kinderen, heeft in de jaren tachtig 5 kinderen ontvoerd. Zij zat aan het stuur, haar man trok de kinderen in de bestelwagen. Zij hielp haar man dutroux vervolgens om de kinderen binnen op bed klaar te leggen om ze daar te laten verkrachten. Later werden ze ergens levend gedumpt. Zowel dutroux als martin werden voor deze feiten veroordeeld door een correctionele rechtbank.

Beiden kwamen dan vervroegd vrij. martin omdat ze o.a. zich bekeerd had tot een religieuze gemeenschap. En zoals het psychopaten betaamt, begonnen ze opnieuw in de jaren negentig.

Omdat ze vervroegd vrijkwamen konden ze onze dochter An en ook Eefje ontvoeren, maar eerder ook Julie en Mélissa en later nog eens Sabine en dan weer Laetitia. Dankzij Bourlet en het team o.l.v. Connerotte werden Sabine en Laetitia in 1996 bevrijd. dutroux, martin en lelièvre werden opgepakt en veroordeeld, respectievelijk voor levenslang (= 30 jaar), 30 jaar en 25 jaar.

Psychopaten

Tijdens hun proces werd duidelijk door experten verklaard dat alledrie psychopaten zijn. Na één derde van hun straf te hebben gezeten vroegen martin en lelièvre systematisch jaarlijks hun vervroegde vrijlating. Martin is weliswaar een recidivist (iemand die in herhaling valt wat de soort gepleegde misdrijven betreft en ook voor de tweede keer werd veroordeeld). Vreemd genoeg is ze dat voor het gerecht niet omdat ze voor twee ‘verschillende’ rechtbanken werd veroordeeld, begrijpe wie begrijpen kan. Dus kan ze vervroegde vrijlating vragen na een derde van haar straf.

Het proces

Vandaag ziet het er naar uit dat haar dat zal worden toegestaan dankzij de Katholieke Kerk, via de arme Klaren van Malonne. In 2000 heeft martin al wat spulletjes naar het klooster laten brengen. Zij wist blijkbaar toen al waar ze zou verblijven na haar vrijlating. Maar eerst moest er nog een proces komen. De nonnetjes en de bischoppen zullen het proces met argusogen gevolgd hebben. Een proces waar martin geen enkele positieve bijdrage heeft geleverd. Zij weet heel veel maar hield en houdt nog steeds de lippen stijf op elkaar. En tot mijn grote verbazing wordt dat aanvaard door zowat iedereen. Meer nog, velen hadden medelijden omdat ze onder invloed handelde van haar man. Naar haar zeggen deed ze alles om hem te behagen omdat ze bang was.

Dat angstgevoelen heeft ze gebruikt om zich vrij te pleiten van het verzuim om de twee kleine kinderen te verlossen uit de kelder toen dutroux tussen 6 december ’95 en 21 maart ‘96 in de gevangenis zat. Maar zoals een echte psychopate het past zet ze alles naar haar hand. Dutroux heeft haar gevraagd om tijdens zijn gevangenschap Julie en Mélissa eten te brengen. Dat deed ze niet, de honden daarentegen die in hetzelfde huis rondliepen (om eventuele ongewenste gasten te verjagen) wel! De angst voor haar man was dus duidelijk selectief en de kinderen moesten, na bijna vier maanden, ‘kreperen’ van de honger. Kinderen laten verhongeren is moord, een gruwelijke moord.

Het monster

En dat monster dat verzuimd heeft om An en Eefje te bevrijden, dat Julie en Mélissa heeft laten verhongeren, later weer verzuimd heeft om Sabine te redden, nog later Laetitia. De vrouw die actief heeft meegeholpen aan de bouw van de verscholen kelder. Zij die verhuisde omdat haar man meer seksuele interesse had voor kinderen dan voor haar. Zij…zal haar vrijlating morgen te danken hebben aan de Katholieke Kerk en specifiek de arme Klare zusters, die al 12 jaren op haar zitten te wachten. Zonder een verblijfplaats mag martin de gevangenis niet verlaten. Ze is de zusters uiteraard heel dankbaar. Want dan is ze (zelfs vervroegd) vrij!

Belachelijk

En wij, Betty en ik, die dachten dat we vorige woensdag begripvolle zusters hadden ontmoet in Malonne. We kregen van de zusters nog een folder mee. Hierop wordt o.a. publiciteit gemaakt voor een gepland spektakel binnenkort met muziek en theater. Ik denk dat wij op de repetitie waren. We voelen ons belachelijk. Ikzelf ben heel Katholiek opgevoed. Wat heb ik me als kind allemaal laten wijsmaken? Maar ik draag mijn ouders geen kwaad hart toe, ook hen werd veel wijsgemaakt. Voor mijn moeder en schoonmoeder, die nog leven, moet het verschrikkelijk zijn om zo ontnuchterd te worden. Onze kinderen en kleinkinderen zullen anders opgroeien, wie weet met een andere godsdienst. Ik weet het op dit ogenblik niet.

Ik denk aan de seksschandalen met kinderen door de kerk, die nog maar net zijn bekend geworden. En dan nu de bisschoppen die zich komen moeien, en het hoofd van de katholieke scholengemeenschap en nu ook al politieke kopstukken van de C(hristelijke)D&V.

De vrijlating

Maar wat mij nu het meest zorgen baart is de vrijlating van psychopate martin. Op het proces in 2004 hoorde ik dat martin een psychopate is en dat psychopaten best geen begeleiding krijgen omdat ze die begeleiding aanwenden om verder te groeien als psychopaat. Ik leerde dat psychopaten best in de gevangenis blijven omdat ze gevaarlijk zijn. En het is dat laatste dat me doet wakker liggen en strijden.

An en haar vriendinnetjes halen we niet meer terug. Maar ik belde Laetitia en ik weet hoe zij zich voelt. En ik denk ook aan al die onschuldige witte kinderen die hier rondlopen, net als ons An vóór ze dutroux, lelièvre en martin tegenkwam. Want sindsdien is ze niet meer.
In de jaren 80 werd er ontvoerd, verkracht en weer vrijgelaten. In de jaren 90 werd er ontvoerd, ‘maanden’ verkracht, vastgeketend en vermoord. Wat zullen de jaren 2012 en volgende geven?

Ook al weten we welke verantwoordelijkheid de Katholiek Kerk in deze heeft. Ik wil het risico niet lopen. Ik blijf strijden tot het uiterste om iedereen te overtuigen: martin mag nu niet vrij!

Paul Marchal

@Allen: reageren op deze bijdrage impliceert dat u instemt met de regels voor deelname aan onze discussieforums; lees dus de regels - mod

144 Antwoorden op “Letterlijk in ons kruis gepakt”

 1. Danny Zegt:

  Paul, je hebt alvast mijn steun!
  De kerk en haar politieke vertegenwoordigers dragen in deze weer een verpletterende verantwoordelijkheid over wat waarschijnlijk nog komen gaat. Het lijkt wel of hier een duistere sekte aan het werk is.

 2. René Lenaerts Zegt:

  Er zijn geen woorden goed genoeg om uit te drukken dat ik mee voel met het leed en de frustratie van de ouders van de slachtoffers van Dutroux.

  Er is wel een term om te omschrijven wat onze politici gedaan hebben na de feiten en na de witte mars.Het was half werk. Ze hebben de ploeg voetbalploeg omgevormd maar dezelfde stokoude doelwachter gehouden. Justitie is er nog op achteruit gegaan en probeert staande in een modderpoel zonder handschoenen een te grote doelkooi te verdedigen.

  En nu fataal volgens de huidige wet Martin moet vrijkomen als er bepaalde voorwaarden vervuld zijn, springt de clerus bij om die voorwaarden te realiseren. Berouw is een katholieke voorwaarde tot absolutie, maar verre van de zekerheid of dat er wel is bij Martin eigent een kliek “geestelijken” zich het recht toe vergiffenis te schenken voor een daad die enkel door de getroffenen met vergeving kan toegedekt worden.

  En het is o zo logisch en begrijpelijk dat dit ten vroegste kan gebeuren nadat de straf die in naam van de gemeenschap werd opgelegd ook volledig uitgevoerd werd. Dit vroeger forceren is een belediging voor de nabestaanden en geen christelijke naastenliedfe.

 3. Johan W Zegt:

  Veel respect voor deze tekst, het openbaart veel van wat de publieke opinie eigenlijk niet wist. Haar rol in heel het verwerpelijk scenario is belangrijker dan ik dacht. Hier wordt men even niet goed van. Ik begrijp ten volle uw standpunt, en schaar me achter u om het resultaat te bekomen dat u beoogt.

 4. Ludo Grauls Zegt:

  In Luik werd deze week een zedendelinquent opgepakt. Hij is een recidivist. Hij zat zijn eerste straf volledig uit, alhoewel hij geen moord pleegde, geen kinderen liet verhongeren. Hij hervalt nu terug, net zoals martin en dutroux dat eerder ook deden. Dit soort psychopaten zal altijd hervallen omdat ze nooit veranderen.Ze zijn meesters in het zich anders voordoen. Nogal wat mensen trappen daar in. Ze moet een derde kans krijgen luidt het dan. Ik begrijp mensen als Léonard, Van Hecke en Torfs niet. Ze moeten een derde kans krijgen om wat te doen? Nog eens kinderen ontvoeren, verkrachten en uithongeren? We moeten de wet volgen hoor ik sommigen zeggen. Welaan, als martin 30 jaar achter de tralies zit, is de wet ook gevolgd, want nergens staat dat het verplicht is om iemand vrij te laten na 1/3de of wat dan ook. Zeker niet als blijkt dat ze ook nog op een valse manier zich onvermogend heeft laten verklaren NA haar arrestatie.

 5. erna de waele Zegt:

  veel respect voor de getroffen families.Ik steun alle beslissingen die jullie ondernemen dat de katolieke kerk een bende huigelaars zijn dat weten we nu al jaren maar dit gaat tever welk recht heeft dat (mens) monster nog .Dan durft de advocaat van de duivel nog zeggen dat ze elke maand spaart om de nabestaande van de slachtoffers een schade vergoeding uittekeren.

 6. SEGERS M.J Zegt:

  Veel RESPECT voor u, …..ongelofelijk dat deze persoon nog kan vrijkomen. Dit is onbegrijpelijk en moet voor jullie verschrikkelijk zijn om te verwerken. Jullie krijgen volledig mijn steun.

 7. Ingrid Zegt:

  Sprakeloos ben ik, … nee woedend… Mijn geloof heeft er wéér een fameuze knauw aan overhouden!
  Ik geloof momenteel enkel nog in mezelf!
  m m mag gewoon niet vrijkomen! Het klopt gewoon niet dat Paul en Betty moeten vechten en hier zoveel
  tijd in moeten steken voor dat onmens! En dan heb ik het nog niet over de pijn… mensen ik kan me die niet
  voorstellen wat jullie, de andere ouders en de slachtoffers moeten voelen!!!
  Diep respect heb ik voor jullie!

 8. Ann Zegt:

  Paul,
  Je hebt onze volledige steun! Ga er voor, zo een monsters horen niet thuis in onze maatschappij.
  Zij moet niet meer van haar vrijheid kunnen genieten, de kinderen kunnen dit ook al jaren niet meer en
  diegenen die het nog kunnen zijn gebroken voor het leven.
  Vervroegde vrijlatingen zouden gewoon niet mogen, je krijgt een straf en die moet uitgezeten worden.
  Voor u, Betty, de rest van de familie en alle andere getroffen families blijf ik hopen dat ze haar NIET vrijlaten!!!
  Veel sterkte voor jullie allemaal.
  Wat moet je in dit land dan wel doen om je straf te moeten uitzitten??

 9. Stefanie Zegt:

  Beste
  Dat bewijst nogmaals dat het gerecht geen oor heeft voor de slachtoffers van weleer.
  Wel voor gevaarlijke monsters die hier op deze wereld rondlopen.
  Volgens mij zijn psychopaten wel doeltreffende moordenaars.
  Zo ook het gerecht hebben ze weer om de tuin kunnen lijden.
  Dus ook het gerecht is alweer slachtoffer geworden van deze misdaad en werd eigenlijk vermoord.
  Ongelooflijk. Ik hoop dat die vrouw ooit tot inkeer komt wat ze eigenlijk allemaal gedaan heeft.
  We leven dan in een zo gezegde rechtstaat met democratie waar iedereen gelijke rechten heeft.
  Zowel voor de slachtoffers als de moordenaars.
  Daar is tegenwoordig zeer weinig tot bijna niets van te merken (althans voor de slachtoffers toch)
  Waar gaat dat in hemelsnaam naartoe.
  Enfin hoop doet leven zeker. Het zou altijd nog veel slechter kunnen maar toch… Dit kan echt niet in mijn ogen.

 10. hilaire Roose Zegt:

  Ik leef mee met dhr Marchal. Het moet hard om dragen zijn.
  Zoals hij heb ook ikzelf geleerd dat de begrippen recht en rechtvaardigheid elkaar totaal niet dekken en dat de maatschappij een jungle is. Dat instanties en gezagsdragers zichzelf verkopen en dat men daarna vaststelt dat het om een kat in de zak gaat.
  Zo verdampen onze illusies en dromen.

 11. bea closset Zegt:

  Jullie hebben mijn volledige steun. Wie aan kinderen raakt zou nooit meer vrij mogen komen.

 12. viviane Zegt:

  beste paul, ik leef met jullie mee wat je ook doet mijn steun zal je zeker hebben. het gerecht is hier in belgie niks wat je ook doet.

 13. wim vlemings Zegt:

  Betty en Paul,

  Wanneer gaat het instituut Kerk eens stoppen met zich verder te marginaliseren.?
  Het Geloof is veel meer dan een bende gepensioneerden die denken dat zij weten hoe het er in werkelijkheid aan toe gaat
  en inderdaad na een slag op de linkerwang bood Hij zijn rechterwang aan maar dan is het wel op he
  me dunkt dat m m hare tweede kans al lang geleden gekregen heeft en ferm verprutst
  in Oklahoma of in China had ze al lang verleden tijd geweest, daar voeren ze namelijk uit wat ze verdient
  en beste Paul ik wens U ondertussen veel moed en doorzettingsvermogen

 14. Frans C. Zegt:

  In de voorbije winter toen het stukken uit de grond vroor sliepen er in Brussel moeders met jonge kinderen in de ijselijke vrieskoude met hun kroost op straat , de onmenselijke beelden en toestanden waren te zien op TV , de nonnen van Malonne of waar dan ook waar enorme grote kloosters half leeg staan hebben de vreemdelingen toen niet geherbergd of in hun warme knusse klooster opgenomen , ja de vreemdelingen , ze hadden geen kinderen ontvoerd of erop toegekeken terwijl ze verkracht werden en ze hadden ze ook niet laten verhongeren , dan pas ben je daar welkom .
  De pastoors die in riante pastorijen wonen , door de gemeenschap onderhouden en betaald hebben de vreemdelingen niet geherbergd , ook de dekens niet en er was op TV geen enkele kardinaal of bisschop te bekennen die de vreemdelingen met hun kinderen blauw van de koude en honger in hun prachtige paleizen herbergden ,ze kijken geen TV dus ze waren niet op de hoogte.Wat ik wel zag waren gewone mensen met mededogen en medeleven die een groot hart hebben en die de vreemdelingen hielpen en bijstonden , om in het klooster van West Vleeteren bij de trappisten binnen te geraken moet je kinderen misbruikt hebben zegt mijn buurman en gelijk heeft hij , Van Geluwe was er welkom en het vaticaan ontslaat geen priesters of bisschoppen die de kinderen verkrachten .
  Er is nu ook plaats in het klooster voor kindermoordenaars maar niet om vreemdelingen te herbergen die met hun kinderen in de afgrijselijke vrieskou overnachten of ontheemd zijn of op de vlucht omdat hun leven in gevaar is , ja ze hadden maar moeten thuis blijven .
  Stop a.u.b. met de handelingen van de zusters te aanzien als een daad van naastenliefde.

 15. Martine Thewys Zegt:

  Wat een moedige, dappere ouders om nog verder te strijden tegen onrecht.
  Politiek, gerecht, kerk, zouden zich moeten schamen dat ze deze mensen niet besparen van deze strijd, dat zou hun job moeten zijn om alles te regelen zoals het hoort, wij betalen deze mensen met ons belastingsgeld om alles te regelen, er moet eens geluisterd worden naar de meerderheid, laten we hiervoor gaan stemmen; Dat durven ze niet.
  Als de daders zich zouden berouwen is er maar 1 manier om dat te tonen: accepteer de uitgesproken straf van 30 jaar, geef toe dat je dat verdiend hebt als je het kunnen opbrengen hebt om te moorden, kunnen die nonnen niet inzien (en de kerk) dat als men alleen al het kan opbrengen om die moorden te plegen (hier is het nog erger, dit is martelen met de dood tot gevolg) men “slecht” is (als de duivel) en dat niet kan vergeven worden, het gaat hier niet om diefstal maar om moord. Als het de fout alleen van dutroux was, dan moest ze er al niet mee getrouwd zijn en al vroeger opgestapt zijn, wetende dat hij kinderen verkrachtte, en toch er nog bijblijven? waar zien ze daar onschuld in, in God’s naam? Zij spreken van “vergeven”??? vroeger in de klas kreeg men tikken op vingers van nonnen voor minder als dat, discipline zeiden ze, luisteren moet je… wel als je niet “luistert” moet je “voelen”, laat de straffen lopen zonder vervroeging, punt uit, zo weten ze op voorhand welk risico ze nemen bij hun “slechte daden”, hoe wil je het hen afleren anders???? met ALLES toe te laten en te vergeven, NEEN sommige dingen zijn niet te vergeven, de keuze is aan iedereen wat je met je leven doet, maar slecht moet gestraft worden en tegengehouden worden. Kinderen kunnen nu al niet meer vrij buiten spelen door al die slechterikken.

 16. carinne meert Zegt:

  Martin mag niet vrijkomen !
  en heel België moet op straat komen , nu met zwarte ballonnen , een zwarte mars !

 17. Verbeeck Martin Zegt:

  Beste Paul & Betty, hopelijk komt er een massale opkomst voor de mars tegen de vrijlating van deze criminele individuen!
  Laat ons hopen dat er meer dan één miljoen zijn, dan, zal dat wel een stimulans zijn voor de kerk, het rechtssysteem en de politiek!
  De mars van de ouders Marchal en Lejeune op 19 augustus om 14 uur, samenkomst aan station Noord in Brussel.

 18. T.P Zegt:

  Goed dat u nog eens toelicht hoe de vork aan de steel zit of zat meneer Marchal.
  Mijn steun en respect!

 19. Kelly Zegt:

  Mr. Marchal, u krijgt volledig mijn steun. Ik kan het niet begrijpen waarom die Arme Klaren Martin in hun klooster willen opvangen. Dit is het bewijs dat het justitie in België hopeloos is.

 20. Marc Leys Zegt:

  Voor zover ik er iets van heb kunnen begrijpen (hoeveel mensen kennen het dossier voldoende om echt uitspraken te kunnen doen?) kan men de commissie lejeune, noch de rechters veel verwijten, misschien hadden de rechters zwaarder moeten straffen, miscchien hadden ze meer naar de experts moeten luisteren..; Ik weet het niet.
  Wat ik wél weet is dat deze mensen op de plaats en positie zitten om recht te spreken, binnen het kader dat door de wet geschapen wordt en dat ook gedaan hebben, indien niet kunnen ze zelf aangesproken worden en voor de rechtbank gedaagd worden.
  naar mijjn gevoel vergist Marchal zich met enkel de Khatolieke instanties onder vuur te nemen, men mag niet vergeten dat de regering bij consensus beslist, dwz iedereen in het bad en één minister kan heel het regeringswerk blokkeren, Ik heb al een paar maal gesteld dat men de kwaliteit van een democratie (oa) moet afwegen aan de kwaliteit van haar wetten en de conseqwentheid waarmee deze democratie er in slaagt om een handhavingsbeleid te voeren, De gevangenis en het beleid aldaar is de materialisatie van de democratische besluitvorming en handhaving…. maw, AL de politieke partijen die in een regering hebben gezeten sedert de ontdekking van de kinderen, zijn hieraan schuldig.

 21. Peggy Van Belleghem Zegt:

  Dag allemaal, ik kan hier niet veel meer aan toevoegen dan wat al allemaal gezegd is door anderen. Alle getroffen families krijgen mijn volledige steun.

 22. CD Zegt:

  Er is overduidelijk een zeer grote meerderheid in dit land die wenst dat m m en zovele anderen niet vervroegd vrijkomen.
  Het is de plicht van de politici om dit land te organiseren, en dus wetgeving te produceren, die rekening houdt met een stabiele wens van een meerderheid in dit land. Het gaat niet om een oprisping, het gevoel dat er grove misstanden zijn bij de strafuitvoering leeft al lang en in brede lagen. Het gerecht dient onafhankelijk te zijn, maar binnen de wetgeving. Het is dus aan de wetgever om dringend een initiatief te nemen, met terugwerkende kracht, dat een halt toeroept aan al deze veel te vroege en veel te eenvoudige voorwaardelijke invriijheidsstellingen. Over de sekte katholieke kerk zal ik me niet uitlaten, al zou die simpelweg verboden moeten worden. Wel is ook hier wetgevend werk nodig: sta ons toe, zoals in zovele landen, om zelf te beslissen of een deel van ons belastinggeld naar die sekte gaat of niet. Steun aan de familie Marchal en de andere betrokken families.

 23. Paul Polspoel Zegt:

  Voor eerst: de wreedheden tegen de kinderen, waarvan sommige met de dood voor gevolg, zijn de ergste dingen die een mens zich in ons land kan voorstellen. De witte mars destijds was daarvan een duidelijke exponent.
  Ondertussen zijn wij een rechtsgeldig proces en veroordeling verder.
  Onze wetgeving voorziet wat de strafuitvoering betreft, ondertussen ook dat de evaluatie ervan door een rechtbank moet gebeuren en op basis van de vigerende wetgeving. Dat hoort zo in een democratische rechtsmaatschappij.

  Dat burgers, al dan niet betrokken partij, deze strafuitvoering in vraag stellen, is hun goed recht.
  Maar dat betekent nog niet dat al wie erbij betrokken is hun mening moet volgen.
  De strafuitvoering met haar (verkorte) termijnen is een weldoordachte regelgeving. Ze is ingegeven door een passende houding ten opzichte van hechtenis en een mogelijke heropname in de maatschappij.

  Daarbij is het wezenlijk dat de veroordeelde een perspectief heeft. Dat hij/zij er baat bij heeft zich in te spannen om ten aanzien van de maatschappij ten minste een positieve houding aan te nemen. En niet in het minst om de bewakers en ander personeel van de gevangenissen een reeks motiveringsmiddelen en finaal een stok achter de deur te geven.

  De strafuitvoering is een wezenlijke stap in onze rechtsbedeling geworden. Dat velen proberen zich hiertegen met alle mogelijke middelen te verzetten, is wederrechterlijk en hoort dus niet thuis in een maatschappij zoals de onze.
  Waar gaan wij naar toe als ook de slachtoffers het recht in eigen handen nemen?

  Dura lex, sed lex : de wet is hard, maar het is de wet.

 24. Mario Zegt:

  Misschien ben ik één dan van de weinigen die het doen en laten van de heer Marchal afkeurt. Hiermee wil ik niet zeggen dat ik het goedkeur met al het geen er gebeurd is. Maar hij doet zich voor of hij voor heel belgië spreekt.

 25. Guy Spruyt Zegt:

  Beste Paul en Betty en alle ouders van al die ontvoerde, misbruikte en vermoorde kinderen, jullie hebben onze steun..sinds lang reeds.
  Ik word hier echt kwaad van. Ik ben het spuugzat. Die oude ‘bescherm’cultuur moeten we eindelijk durven doorbreken er er integraal mee afrekenen. Wanneer gaan onze poltiek verkozenenen voor een echte, gezonde open maatschappij, waar respect voor elkaar hoog in het vaandel prijkt?
  Beschamend is het, de manier waarop kerk en staat dit weer - niet - aanpakken. Slapen jullie eigenlijk nog goed, gezagdragers ?
  Er rest ons maar één ding : ik doe daarom een oproep aan iedereen die dit on-recht wil bestrijden, laat u a.u.b. horen, kom op straat en zeg duidelijk dat we dit niet langer aanvaarden, als ouders, als persoon, als individu…
  Komt die zwarte mars er dan op 19 augustus ?
  Willen die gezagdragers van kerk en staat hier zonder verwijl op reageren a.u.b. ?

 26. Ines Schaependonck Zegt:

  Beste Paul
  Een oprechte tekst en perfecte beschrijving van de feiten. Hoe kan dat anders als ouder van een van de vele slachtoffertjes van deze monsters. Dit is wat ouders doen : vechten voor hun kinderen. Ga hier mee voort ! Ook al is het in vele gevallen thuiskomen van een kale reis.
  Wat mij vooral stoort aan heel dit gebeuren is de rol en de positie van de Kerk die er zich weer mee moet bemoeien. Is er nog niet genoeg gebeurd de laatste jaren en hebben we al niet genoeg schandalen moeten slikken ? Dit kan er maar weer bij ! Eigenlijk zou de “kerk” zich moeten doodschamen. Wat er in het verleden ( en dan kan je wel een paar duizend jaar teruggaan in de tijd) niet is gebeurd in de naam van het geloof zou toch wel ooit eens de ogen moeten openen. Maar blijkbaar leren we niet uit onze fouten.
  Ik heb intussen elke vorm van geloof wel bekeken en hou het ook voor bekeken wat dat betreft.
  Extremisme leidt tot misbruiken en oorlogen zelfs.

 27. benny Zegt:

  Wat mr.Marchal komt te schrijven is ook al gezegd in ten tijde van het proces.De volksjury verklaarde hun schuldig.De rechters spraken de straf uit.Iedereen wist dus op voorhand dat MM ooit wel eens in aanmerking zou kunnen komen voor een vervroegde vrijlating (onder voorwaarden).Mr. Marchal zegt nu met zoveel woorden dat de opvolgingscommissie….. de gevangenisdirecteur…de rechtbank….. de rechters….. de kerkelijke instanties……een bepaalde politieke partij…. de kloosterzusters allemaal de kant kiezen van MM en dat deze allemaal tegen hem zijn.In al zijn emoties en onbegrip dat hij heeft voor deze beslissing zit rationeel denken er voor hem niet meer in(wat begrijpelijk is).Als alle adviezen van alle instanties die zich met deze zaak bezig hebben gehouden unaniem positief zijn dan kunnen de rechters én de rechtbank niks anders dan tot een besluit komen.Dat dit besluit inhoud dat MM aan alle voorwaarden voldoet om vervroegd vrij te komen dan moet iedereen zich daar bij neerleggen(hoe moeilijk en onbegrijpelijk dit ook mag zijn).Recht spreken én beslissingen nemen à la carte is uit den boze. Rechtspraak moet voor iedereen het zelfde zijn. Hoe zwaar of hoe licht het misdrijf ook was.

 28. erik vdw Zegt:

  Arm België, arm Vlaanderen. Alhoewel ik misschien deze twee landsdelen ook maar beter met een kleine letter schrijf. Ik ben bedroefd belg te zijn, verontwaardigd christen te zijn,… Wat rest ons nog qua geloof in kerk en staat? Rechtvaardigheid en recht wordt ook al niet meer gerespecteerd, gesproken recht genegeerd… Wie wordt hier beter van? Alleen martin zelf!

  Mr en Mevr Marchal, gelukkig zijn er nog mensen met waardigheid zoals jullie. Mensen die iets willen veranderen!

 29. Menten Zegt:

  Zo verschrikkelijk wat deze mensen weer moeten ondergaan na al het leed dat ze al gekend hebben.
  Ook ik twijfel erg aan de kerk en overweegt om mij te laten ontdopen.
  De brief ligt trouwens al klaar.

 30. igor de rycke Zegt:

  Ik denk dat in deze zaak nu één ding bewezen is: de vrouw kan niet meer vrijkomen; hoe erg alles ook is, met dit soort van pers keren we terug naar de rechtspraak van het wilde westen waar de volkswoede (die hier terecht is, laat me duidelijk zijn) terugkeert en niet het objectieve oordeel van rechters die de dingen in hun context kunnen plaatsen. De oplossing is: blijven investeren in heropvoeding bij kleinere misdaden maar een uitvoering van de straf bij extreme misdaden, zoals deze waar we hier getuige van zijn.

 31. marc Zegt:

  Mr. Marchal, ik krijg meer en meer de indruk dat U het proces blijft voeren. Ik heb alle begrip voor U en uw familie en kan me onmogelijk indenken wat jullie meegemaakt hebben en nog steeds meemaken.
  Maar in een rechtsstaat als de onze, moeten we ons kunnen neerleggen bij de uitspraak van het gerecht. Ik heb er alle vertrouwen in dat de rechtsgang naar behoren is verlopen.
  Hoe moeilijk het ook lijkt, leg U neer bij de uitspraak en probeer Uw immens verdriet in alle sereniteit te dragen.

 32. DDM Zegt:

  Ouders van de kinderen , Ik zou in jullie geval hetzelfde reageren en terecht. Wij komen zondag naar Brussel met de kinderen. Wij hebben ze nog. Respect en nog steeds medeleven voor jullie allemaal.
  Het is onze burgerplicht daar zondag te zijn om jullie te steunen.

 33. Walter M.C. Walgraeve Zegt:

  De huidige affaire rond de vervroegde vrijlating van Michelle Martin, doet ons twee zaken beseffen, namelijk dat het gerechterlijk systeem in België, ondanks alle beloften, geen serieuze hervormingen kent, en dat het vaticaans instituut onbetrouwbaar is en blijft.

  Sommige reacties, spreken van een verlies van geloof. Nu, ondanks dat ik zelf een streep onder mijn katholiek verleden heb getrokken, waaronder 14 jaar als gewijde bedienaar van een traditionele gemeenschap, moeten we toch een onderscheid maken tussen het geloof in Christus en het vertrouwen in de mensgemaakte instituten. Beiden staan immers los van elkaar. De gelovige mens beleeft zijn ervaren t.o.v. god, hoe deze ook wordt beschouwt. Daar is geen bemiddelaar nodig, geen mens gemaakt instituut of regeltjes. Wie gelovig wil zijn, heeft genoeg aan de schrift en persoonlijk contact met Christus.

  De huidige houding van de rkk in België belooft in elk geval niet veel goeds, voor de start van de zogenaamde her-evangelistie van West Europa. Wat men aanbiedt is simpel, val op uw knie voor de almacht van het instituut en misschien brand je dan niet eeuwig in de hel. Een verdere leegloop van de kerken is dan ook te verwachten, tot er slechts een beperkte en ultra conservatieve minderheid zal overblijven.

 34. Wuyts Hilde Zegt:

  Beste Paul,
  Chapeau voor je tekst!! Na al wat je hebt meegemaakt blijf je voor onrechtvaardigheid vechten!
  Martin moet haar volledige straf uitzitten vind ik en ik ben er van overtuigd dat heel veel mensen je steunen!.

 35. Van Montfort Mathieu Zegt:

  Beste Paul,
  mijn diepste respect voor de kracht die jij en de andere ouders blijven opbrengen om onrecht te blijven bestrijden.
  Maar wees gerust, jullie staan niet alleen.

 36. Stephane Zegt:

  Mr. Marchal, u krijgt volledig onze steun!!

 37. Luc A. Jacobs Zegt:

  Het zou me inderdaad niet verwonderen als M. Martin alleen maar denkt aan het vrijkomen en daar alles voor zegt wat ze meent dat nodig is. Waarschijnlijk is dit klooster voor haar gewoon een eerste stap naar verdere vrijheid, en zal ze daarna vragen de voorwaarden steeds verder te versoepelen, om zo vlug mogelijk echt vrij te kunnen rondlopen. In dit stuk staat een melding dat ze zich bij haar eerste vervroegde vrijlating reeds beroepte op religieuze redenen. Dat zou betekenen dat dit klooster-parcours niets anders is dan een beproefde strategie. Soms moeten mensen die misdaden hebben gepleegd een tweede kans krijgen, maar daarnaast zijn er ook mensen die in mijn ogen helemaal niet meer vrij hoeven te komen. Maar ongeacht wat ik daarover denk, ik heb al het argument gehoord dat er evenveel verontwaardiging zou zijn als ze later vrijkwam. Nochtans denk ik dat er aanzienlijk wat mensen zijn die echte 30 jaar wel een aanvaardbare straf zouden hebben gevonden. Indien niet, dan is de wetgeving overigens niet aangepast aan de democratische meerderheid. Bovendien is elke vrijlating een informatie-boodschap naar kandidaat-misdadigers over wat hen te verwachten valt, en de hoofdinformatie dat ze al na 10 jaar vrij had kunnen zijn. was niet bepaald afschrikwekkend.
  Wat de nonnen betreft, dat zijn uiteindelijk gewone vrouwen die om persoonlijke (mogelijk uiteenlopende) redenen in een klooster zijn gaan wonen. Ik ben (als ongelovige) bereid het kruis dat ze dragen respect te geven, maar ze dragen het enkel, dat neemt niet weg dat zijzelf uiteindelijk maar gewone mensen zijn. Deze nonnen beseffen misschien niet wat de inhoud van hun stemming was, maar uiteindelijk was het een stemming over wat zij vinden hoe lang een dergelijke misdadigster in de gevangenis moet zitten. Ze zullen die verantwoordelijkheid misschien trachten af te wentelen op de wet, maar de wet beveelt hen niet haar op te vangen, de wet en M. Martin zetten de nonnen in de situatie dat ze een moreel waarde-oordeel (een keuze) over de opsluitingsduur moeten uitspreken.

 38. Louis Lagae Zegt:

  Een overweging. Is iemand psychopaat omdat hij dat wil? Gevaarlijke ( ttz zij die zullen recidiveren ) psychopaten moet dus “menselijk” beperkt worden in hun vrijheid. Niet zoals nu.

 39. Staf Van Opstal Zegt:

  Degenen die nu zo verbaasd, verontwaardigd,… reageren op “het ware gelaat” van de katholieke kerk en zijn (al dan niet geestelijke) vertegenwoordigers, in welk werelddeel hebben die de afgelopen pakweg twee jaar geleefd? Wie hier een beetje op door denkt begrijpt nu misschien (beter) waarom slachtoffers van misbruik, al dan niet seksueel, vaak tientallen jaren hebben gezwegen. Er luistert gewoon niemand. En wie het dan toevallig wel eens hoort, gelooft het niet. Ik behoor zelf tot die categorie slachtoffers. Van overdreven ijver om ons op te vangen heb ik nog niet veel gemerkt. “Ik blijf strijden tot het uiterste om iedereen te overtuigen” schrijft Paul Marchal. Ik wens hem veel moed en sterkte, want in deze moet hij niet strijden voor maar tegen iets. De tegenstrever is een gigantisch monster. Op de hulp van god hoeft hij alvast niet te rekenen. Op wiens hulp dan wel? Hopelijk wordt het hem snel voldoende duidelijk. Het verlies van zijn dochter hoeft niet nog pijnlijker te worden.

 40. paul de vleminck Zegt:

  Beste Paul Marchal,
  Ik begrijp best je frustatie. Maar wat vooral tergend hypocriet is, is de houding van Mgr. Leonard die als Pontius Pilatus zijn handen in onschuld wast door te stellen dat de Arme Klaren van Malonne onafhankelijk kunnen beslissen. Alsof de Kerk geen druk kan uitoefenen. Konden ze dit niet evenzeer toen de media-aandacht te groot werd als Van gheluwe zich wou gaan verschansen in een Vlaams klooster.??

 41. Roland De Gryse Zegt:

  Ik ben akkoord dat M. Martin de doodstraf had verdiend, maar we leven in een rechtstaat en moeten de juridiche beslissingen aanvaarden, als Mijnheer Marchal zegt dat hij katholiek opgevoed is, dan is dat wellicht waar, maar hij heeft het nooit begrepen: de eerste plicht van een katholiek is vergeven en dit kan hij niet. Sorry.

 42. FDJ Zegt:

  Michel Martin moet haar 30 jaar uitzitten en mag blij zijn dat ze niet ter dood werd gebracht. De Katholieke Kerk moet de vervroegde vrijlating van dit soort psychopaten niet faciliteren. Roger Vangheluwe verkrachtte kinderen, Michel Martin ontvoerde ze, hielp haar man de kinderen te verkrachten en te vermoorden en liet zelf kinderen doodhongeren in een kot in de kelder. Vangheluwe was Bisschop, Martin is een gediplomeerd… pedagoge. Waarvoor dienen kloosters eigenlijk? Om God te aanbidden of ziekelijke onmensen een zorgeloze oude dag te bezorgen? Bid voor de zielerust van de ouders, ZIJ hebben het nodig.

 43. ronny Zegt:

  Ik had hier een hele tekst getijpt.
  Uit respect voor de haar Marchal wiste ik deze terug uit.
  Woorden zijn te zwak om emotie te vertalen.

  Respect.

 44. luc van hoeymissen Zegt:

  Paul en Betty, naast mijn volledige steun geef ik jullie graag ook het volgende mee betreffende de Kerk en in het bijzonder haar leiders.. Ik merk dat de Kerkleiders destijds en nog vandaag een verhaal gecreëerd hebben en onderhouden dat niet meer dat van Jezus is. Jezus heeft immers altijd vergiffenis gegeven als diegene die erom vroegen en hun fouten wilden herstellen oprecht berouw toonden. Ook heeft hij diegene die naar herstel en rechtvaardigheid snakten niet voor niets “zalig” verklaard. En daders die aan kinderen iets deden zonder berouw te tonen moesten met een molensteen verdronken worden.
  Neemt de Kerk deze houdingen aan ? Integendeel. Heeft ze haar pedofiele priesters en hun beschermers die niet tegemoet kwamen aan slachtoffers uitgestoten ? Heeft ze de slachtoffers die hongerden naar rechtvaardigheid “zalig” verklaard ? Heeft ze zich onthouden vergiffenis te geven als de daders er niet om vroegen ?
  Integendeel, priesters die - zoals Rik Devillé - het opnamen voor slachtoffers werden verfoeid. Tot ze niet meer anders konden. In volle lafheid werden en worden daders beschermd in de eenzame stilte van kloosters en orden, … Ze proberen alles onder controle te houden onder de mantel der liefde in plaats van resoluut de kaart van de Liefde te trekken in daden dan wel in woorden.
  Ik zou zeggen dat als je niet in de Kerkleiders meer gelooft dit heel gezond is. Zolang je maar gelooft in de klein pierkes die het voor de slachtoffers opnemen. Warme groeten van een liefhebbende vader en grootvader.

 45. Johan Degroote Zegt:

  Martin moest minimum 4 keer levenslang hebben gekregen (1 per kind), dan zat ze voor goed vast , onvoorstelbaar , dat komt op een gemiddelde van 3 jaar per gruwelijke moord .Begrijpen wie begrijpen kan , ik zal er ook bij zijn op 19 augustus .
  Een kind verliezen is niet te verwerken , 30 jaar is al zo weinig en dan nog 1/3 .
  De kerk is echt goed bezig , proficiat . hoe kun je nu in godsnaam een verkrachter binnenhalen .Ik schaam mij echt voor mijn katolieke opvoeding , voor mij hoeft het niet meer .
  Dat er kinderen misbruikt werden door priesters waar niet iedereen van op de hoogte was ,erg maar swat , dit daarentegen iedereen binnen de kerk gemeeschap weet wat er zal gebeuren maar er komt geen reactie , protest of wat dan ook .

  Ik ben tegen de doodstraf … maar dit tart echt alle verbeelding .
  Veel sterkte voor de getroffen families .

 46. Berlinde DP Zegt:

  u hebt mijn volledige steun, ikzelf was 14 ongeveer toen alles zich in de jaren 90 afspeelde en weet nog hoe angstig we waren om nog op straat alleen te lopen, ik begrijp absoluut niet dat ze zoiets los laten.

 47. sedat tercan Zegt:

  Je hebt alvast mijn steun!!!!!

 48. martine Zegt:

  mr paul marchal véél sterkte!!!

  Martin hoort haar straf uit te zitten!!!!

  ongelovelijk wat hier allemaal gebeurt,in wat een wereld leven wij???

 49. Louis Lagae Zegt:

  @Lagae: u krijgt een verwittiging; bij de volgende onheuse reactie wordt u geschorst - mod

 50. Johan Zegt:

  Het klopt langs geen kanten.Hebben onze politiekers dan nog altijd hun lesje niet geleerd.Blijkbaar niet,want onthoud het is in de eerste plaats hun fout dat ze kan vrij komen vergeet dat niet.En wat betreft de katholieke kerk tja men weet al lang dat dat één pot nat is die wij allemaal sponseren willen of niet.Ik had na de zaak dutroux even gehoopt dat er eindelijk iets zou veranderen in dit landje maar heb intussen de hoop allang opgegeven.Respect voor Paul marchal en aan alle ouders die zoiets meegemaakt hebben.

 51. Mireille Winckel Zegt:

  reacie op Marc 11/8/2012 13.01
  U moest beschaamd zijn zoiets te durven zeggen . . . Paul Marchal is een moedig man en is zeker geen mediageile of procesvoerende mens maar een eenvoudige vader.

 52. Houtmeyers C Zegt:

  Beste Paul Marchal,
  Enorm veel respect zoals jij blijft strijden voor al deze kinderen!

 53. Christiaens Carla Zegt:

  Lieve familie Marchal
  Met wisselde emoties van ergernis..gruwel..verdriet…onmacht heb ik jouw artikel gelezen.
  Ik schaam me een Belg te zijn..het land waar het rechtssysteem een gryerekaas is vol gaten.
  Ik kan me amper een fractie van de emoties inbeelden waar jullie zo zeer onder te leiden hebben
  We halen er zeker jouw dochtertje of de andere slachtoffers niet mee terug
  toch wil ik jou steunen in verdriet en in al uw acties.
  Verwondert om al jouw kracht sinds die feiten voel ik me als mens heel klein !
  De onmacht stijgt dan ook helemaal ten top dat 1 van die monsters kortelings zou vrij komen…
  in de wetenschap dat ze niks deden om hun slachtoffers te vergoeden,daar ze dus gewoon erfenis kan weg schenken ipv aan te wenden om de schade te vergoeden.
  Je mag op ons rekenen..in alles wat nodig zou mogen zijn..dit rechterlijk dwalen enigzinds op een spoor te zetten

  MVG. Carla

 54. Mieke Zegt:

  Beste ouders
  Ik had nog een sprankeltje hoop bij het bezoek van uw en uw echtgenote, en verbaasd hoorde ik rond 1:00 uur ‘ s morgens wat de Arme Klaren hadden besloten….ik snap er helemaal niets van, totaal niet.
  Als ik de llichaamstaal van Martin bestudeerd, kan ik enkel zeggen wat ik zie en wat ik hierbij onmiddellijk voel : ” een grimas op haar gelaat, de handen gebruikend om de grimas ( die in een flits te zien is) te verbergen, de schijnbare nederigheid….om een paar objectief waarneembare zaken te vermelden. ”
  U, als ouders, en andere getroffenen,staat niet alleen in deze queeste: als Martin- die niet achter de kloostermuren braaf zal blijven zitten, gegarandeerd van niet - voorwaardelijk vrijkomt, zal de vogel snel gaan vliegen , ze kan ook rekenen op een paar sympathisanten: het beeld van psychopatische karakerstructuur klopt in mijn bescheiden professionele mening.

  Hartelijk
  Mieke Coigné

 55. Frederik Lauwers Zegt:

  Als Nederlands jurist stel ook ik hier vragen bij. De mogelijkheid tot vervroegde en voorwaardelijke vrijlating bestaat nu eenmaal, en deze regeling heeft zijn nut meermaals bewezen. Echter, met de inpact die deze specifieke vrijlating met zich meebrengt op de familie van de slachtoffers en op een overgroot deel van de Belgische bevolking wordt hier niet voldoende rekening gehouden. Afgezien van het al dan niet psychopatische karakter van deze vrouw dient tevens rekening gehouden te worden met de uitzonderlijke wreedheid van de begane feiten. Vrijlating scheurt wonden open en ik ben geneigd te denken dat deze vrijlating het land in een nieuwe staat van verontwaardiging zal brengen. In hoeverre is reintegratie dan gewenst? Om het praktisch te stellen: in hoeveree is reintegratie mogelijk? Een gemiste kans voor het Hof van Cassatie? Ik denk het wel!

 56. Marcel Dauwe Zegt:

  Een rechtssysteem is er in de eerste plaats om burgers te beschermen tegen het kwaad. In de tweede plaats om zij die een scheve schaats varen op te vangen, terecht te wijzen en te leren hoe het wel moet. Echter we missen de echte sociale motor in het geheel. Justitie bestaat uit wet teksten, paragrafen en wetgeleerden, die vooral geleerd hebben niet menselijk te denken. Natuurlijk is de wet Le Jeune een uitermate goede wet, en natuurlijk is de wet Le Jeune een bijzonder verkeerde wet. We zijn allemaal mensen en ieder geval is anders, en je kan nooit op ieder apart geval een algemene wet toepassen, omdat dat nu eenmaal de wet is. Mensen moeten leren naast de wetten, de zaken ook eens menselijk aan te pakken, want jammer genoeg is mm ook een mens en moet je dat menselijk benaderen. Er zijn misdadigers met een geweten en er zijn er zonder, die zonder zijn psychopaten en die kennen geen enkele emotie. Menselijk bekeken, vertegenwoordigd de vreselijke horror de absolute blokkade voor een vrijlating, wat een wet ook moge zeggen. Je kan het de slachtoffers en de burgers niet aandoen om mm zomaar te vergeven…. Dat kan niet!. Maar laat justitie niet weer dezelfde fout maken als tijdens de dutroux periode.

 57. Raymond Zegt:

  Dé grote schuldige voor het vrijkomen van mede-moordenares Michelle Martin zijn de “vertegenwoordigers des volks” die destijds de wet Lejeune gestemd hebben. Hun opvolgers, eveneens “vertegenwoordigers des volks” voeren de wil van het volk (dat hen verkozen heeft) niet uit door deze idiote wet weg te stemmen. Als dat ooit zou lukken wordt opnieuw 30 = 30.
  Alle goed bedoelde pogingen van de ouders van de slachtoffers ten spijt (al dan niet in het licht van de media): de heilige wet Lejeune is helaas nog altijd van toepassing. De wet is de wet. Spijtig maar helaas!
  Terug naar de realiteit: dank zij deze heilige wet kan Michelle Martin, spijts alles, vrijkomen. Juridisch blijkbaar alles in orde. Wat nu ?
  Misschien, geachte ouders Marchal en Lambreckts, misschien is het verdwijnen uit het gezichtsveld van media en bevolking nog het minst slechte dat men kan doen. Tot hiertoe heeft niemand, zelfs geen deskundige, een betere oplossing kunnen verzinnen. Of zouden sommigen haar liever vrij en vrolijk op straat zien rondlopen ??? Nee toch !
  Bijgevolg lijkt de beslissing van de Arme Klaren misschien nog de minst slechte. Deze criminele dame in de beslotenheid van een klooster met reguliere geestelijken… Ik weet niet of er een groot verschil bestaat tussen het leven in een “humane” gevangenis of in een gesloten kloostergemeenschap. Als zij daar mag of moet deelnemen aan de gebedsoefeningen kan zij misschien eindelijk tot inkeer komen in haar leven en zien welk enorm onheil ze als mede-moordenares heeft aangericht.
  Beste mensen, laat haar - liefst voorgoed - verdwijnen, gelijk waar in de beslotenheid van gelijk wat, al is het een klooster.
  Al de andere verwijtende toespelingen in verband met kerk en pedofilie doen hier niets, helemaal niets, ter zake en lijken alleen bedoeld te zijn om zijngal tegen het katholicisme uit te spuwen. Wat voor meerdere correspondenten hiermee is gebeurd.
  Alle bedienaars en medewerkers en gelovingen in de katholieke kerk zijn ook maar allemaal mensen. Wij hebben allemaal fouten en gebreken: ik wel en u misschien niet.

 58. Nathalie huybrechts Zegt:

  Ik strijd mee!!! We zullen er zelf voor moeten vechten…

 59. Anneke Zegt:

  Ik vergeet de kinderen nooit!

  Ik draag dit mee voor de rest van mijn leven. En met mij duizenden mensen.
  Daar ben ik zeker van.

 60. igor de rycke Zegt:

  Voor deze feiten moest levenslang worden uitgesproken en uitgevoerd, dat zouden zelfs progressieve mensen moeten begrijpen. Een leven in de gevangenis is niet leuk en gevangenissen zouden meer heropvoedingsinstituten moeten worden voor andere categorieën van misdrijven, maar niet voor dit; dit is te gruwelijk, te beestachtig; het is spijtig dat justitie dit niet inziet.
  Ik pleit hier minstens voor levenslang en een uitvoering; uit respect voor de familie van de slachtoffers en om de samenleving te beschrermen.

  Ik geloof ook niet in het berouw van de dader; mocht ze berouw hebben dan zou ze haar straf aanvaarden; de executie van de kinderen is immers ook onomkeerbaar.

 61. Janin M. Zegt:

  Moedige ouders,
  Ik bewonder jullie doorzettingsvermogen en hoop dat justitie jullie niet klein krijgt. Onrecht is heel moeilijk te dragen. Gelukkig hebben jullie een vechtersmentaliteit en het is duidelijk dat jullie de steun hebben van een heel groot deel van de bevolking en dit zowel in het noorden als het zuiden van het land. De Kerk, als instelling, is voor vele mensen al lang afgeschreven omdat ze wereldvreemd en hypocriet is en Belgie, ja….. daar wil ik het niet eens meer over hebben.
  Veel sterkte, ons gezin steunt jullie.

 62. jos bouveroux Zegt:

  Volledig eens met de opinie van Paul. Wat bezielt die wereldvreemde nonnetjes in Mallone? Denken ze echt dat er hiermee meer gelovigen komen? Het tegendeel lijkt me waar te zijn. De Kerk mag en moet aan de kant van de kleinen staan. In dit geval zijn dit de ouders en familieleden van de vermoorde kinderen. Niet de daders en hun handlangers. Zo simpel is dat.

 63. Leopold Vansina Zegt:

  Michel Martin werd voor die opgesomde feiten door een volksrechtbank veroordeeld. Indien zij aan de wettelijke voorschriften voor voorlopige in vrijheidstelling voldoen is het niet aan ons, ook niet aan de slachtoffers en familie, om dit te verhinderen. Indien wij een andere rechtspraak wensen dat moeten wij dit langs democratische weg trachten te realiseren.
  Ik denk dat ik de emoties van de heer Marchal kan begrijpen, maar is het niet misplaatst om andermaal paranoïde verhalen te verspreiden.
  Leopold Vansina

 64. Van Gool Hans Zegt:

  Beste allemaal,

  Ik kan niet vatten dat sommige mensen zich verschuilen achter “de wet is de wet”. Het huidige wetsstelsel maakt inderdaad mogelijk dat MM vervroegd vrijkomt, maakt inderdaad mogelijk dat MM niet als recidiviste wordt behandeld (2 verschillende rechtbanken).

  Betekent dit dan dat we dit zo maar moeten laten gebeuren?

  Het is nog altijd de wet, die er is om de mensen te beschermen, te behoeden, te dienen.
  Wanneer deze wetten dit niet doen zoals het hoort, dan dienen de mensen in te grijpen en de wetten te hervormen.

  en … de mensen, dat is meer dan de politiek geëngageerde groep, dat is Jan Modaal in de straat.
  En wanneer Jan Modaal in de straat zijn stem laat horen, protesteert tegen het grote onrecht dat hier momenteel geschiedt, dan heeft de politiek te reageren. Doet ze dit niet, dan zal ze hiervoor haar tol betalen in het kieslokaal.

  Daarom, liefste heer Marchal, ooit hebt u de kracht gevonden om gans België te mobiliseren voor een witte mars, een mars van hoop in een betere toekomst voor onze kinderen. Het wordt nu tijd voor een andere mars. Een zwarte mars !!! Een mars van groot ongenoegen ivm deze vervroegde vrijlating. Een mars waarmee we duidelijk aangeven dat er voor dergelijke mensen NOOIT nog plaats is in onze maatschappij. Ook niet in een klooster.

  Prik een datum, stippel een traject uit in Brussel, roep gans België op om 1 krachtig signaal te geven. 1 dag van nationale eenheid, samen een signaal zendend naar politiek, kerk en justitie.
  België pikt het niet dat haar kinderen blootgesteld worden aan recidivisten die ontvoeringen en moorden van kinderen op hun geweten hebben en nog geen eens een greintje spijt tonen.

  Ik reserveer alvast een dag verlof om mee te stappen. Die dag zal ik met trots achter u lopen. en met mij duizenden Belgen …

 65. Geert Tillon Zegt:

  Beste Paul & Familie,

  Hiervoor zijn geen woorden voor, daarmee dat ik het kort hou !
  Maar één ding kan ik je zeggen, op onze steun mag je alvast rekenen !

  Groetjes

  PS. Wij vergeten de kinderen nooit.

 66. thierry masson Zegt:

  ACTIE moet er komen tegen die waanzin… het is onbegrijpelijk allemaal… …

 67. Dirk A Zegt:

  Beste Paul Marchal,
  Ik geef je 100% gelijk met de inhoud van deze tekst en bewonder je moed, maatschappelijk engagement en doorzettingsvermogen.
  Aan sommigen hierboven, die goochelen met “Dura lex, sed lex”, Paul vertegenwoordigt hier de mening, zoals die leeft bij de meerderheid van de bevolking, die niet begrijpt dat recidivistische kindermoordenaars (nog een zwakke omschrijving van M M haar daden), op zo’n korte termijn kunnen vrijkomen. Vechten tegen dit democratisch deficiet, verdient alle steun.
  Ik persoonlijk ben voorstander van strengere straffen bij extreme misdaden, 40 jaar en dan eventueel na 30 jaar vrij. In dit geval, lijkt me enkel levenslang een terechte straf.

 68. m ki Zegt:

  @Paul Polspoel

  Ik denk dat je je toch wel een beetje vergist als je zegt ‘dura lex sed lex’.
  De wet zegt namelijk helemaal niet dat MM moet vrijkomen, maar dat ze kan vrijkomen.
  Anders was ze immers 6 jaar geleden al vrijgekomen. Het laatste woord is bij de rechters.

  In dit opzicht stel ik me dan ook heel grote vragen bij de rechters die deze beslissing hebben genomen.

  Of de wet Lejeune nu goed of slecht is laat ik hier nog in het midden, maar wat ik aanklaag is de uitspraak van
  een paar (voor mij) knettergekke rechters die mm vrijlaten. Deze rechters hebben een verschroeiende verantwoordelijkheid en hebben nagelaten om de wet en de omstandigheden op een degelijke manier te interpreteren.

  Vroeger zou de minister van justitie, deze vrijlating NOOIT hebben goedgekeurd, nu doet de rechtbank dat wel.
  We zijn er dus niet op vooruit gegaan, integendeel.

 69. Cindy Vanarwegen Zegt:

  Ik vond het heel erg dapper dat jullie de arme klaren (een hoofdletter verdienen ze niet) een bezoek brachten. Dat zou ik mezelf niet zien doen. Na al dat vreselijke nieuws dat jullie reeds te verwerken kregen, nog eens een klap erbij. Ik kan het echt allemaal niet begrijpen. In wat voor land leven wij? Is dat beschaving? Het enige wat ik kan doen is jullie en de andere slachtoffers veel sterkte wensen.

 70. poncin francine Zegt:

  i
  ik begrijp het zelfs niet dat zo een monster onderdak krijgt in een zogenaamd klooster
  volgens mij moeten die van boverhand bescherming krijgen
  ohhh! kon ik maar iets doen!
  ik kan me zelfs niet inbeelden wat die ouders moeten doormaken!
  ben beschaamd om belg te zijn, in amerika worden er nog terdoodveroordeelden vermoord!
  waaromkan dat hier niet meer! ben echt wanhopig , en weet met men woede gene blijf!

 71. Pierre De Schepper Zegt:

  Mijnheer Marchal,
  Hoezeer u en uw gezin ook getroffen geweest zijn en hoe groot ook het verdriet om het verlies van uw dochter moge zijn, kan ik u slechts gedeeltelijk bijtreden in wat u in uw Opiniestuk schrijft.
  Dat er iets schort aan het systeem van vervroegde invrijheidsstelling staat als een paal boven water. Maar dit kan noch de Rechterlijke Macht noch de Zusters van Malonne noch de Kerk in haar geheel aangewreven worden. Bovendien heeft dit geen enkele uitstaans met de pedofilieschandalen in de Kerk. Uw uitspraak hierover vind ik op zijn minst goedkoop.
  De Rechterlijke Macht is er om erop toe te zien dat de wetten worden nageleefd en toegepast. Niet om ze te interpreteren op subjectieve basis. Zo is het hier gebeurd en zo hoort het ook binnen het rechtsbestel als het onze. Laten we blij zijn dat we geen gerecht à la tête du client hebben; we weten allemaal waartoe dit leidt.
  Dat de Zusters van Malonne bereid zijn om mevrouw Martin op te vangen weerspiegelt op geen enkele manier hun oordeel over haar daden, voor zover ze er al over oordelen. Los van de persoon van mevrouw Martin hebben zij consequent en in overeenstemming met hun overtuiging beslist om een paria van onze Maatschappij bij hen op te nemen. Ik kan persoonlijk alleen maar ootmoedig en heel respectvol het hoofd buigen voor hun moed en hun consequente houding. Ik treedt hierin Rik Torfs volledig bij.
  Als de goegemeente door het verloop der dingen geschokt is dan is het wellicht eerder uit sensatiezucht en wraaklust, veel meer dan uit eender welk ander gevoel. Maar dit zijn slechte beweegredenen om objectief een oordeel te vellen (zonder te veroordelen).
  Als u dan toch uw terechte toorn over de vervroegde vrijlating van mevrouw Martin (hoewel “vrijlating” hier wellicht niet het juiste woord is) op iemand wilt richten, dan moet u de politici aanpakken. Zij zijn het immers die de wetten opstellen en in de diverse parlementen die we kennen ook stemmen. Waarom pakt u mevrouw Sofie De Wit niet aan die als Federaal Kamerlid zeer opportunistisch op uw kar gesprongen is maar waarvan ik mij niet kan herinneren dat ze ook maar enig initiatief genomen heeft om de wet te wijzigen? Of die vele anderen die samen met haar het systeem allang hadden kunnen wijzigen maar dit niet gedaan hebben? Zijn zij niet op de eerste plaats schuldig?
  Het is sedert de veroordeling van mevrouw Martin gekend en geweten dat ze ooit eens zou vrijkomen. Is een straf van 16 jaar of 20 of 30 voldoende? Laat me toe daarover geen uitspraak te doen. Mijn vraag is wat ons bestel (“wij” dus) eraan gedaan hebben om eventueel die psychopathie aan te pakken. Wat gaan we doen als pakweg Farid le Fou vrijkomt. Of al die anderen? Als dergelijke personen vrijkomen gaan ze sowieso linea recta terug naar hun oud milieu. We kunnen alleen maar hopen dat dit met mevrouw Martin niet zo zal verlopen. Maar intussen hebben wij niets, maar dan ook niets, gedaan om een herval te voorkomen.

 72. Ben Zegt:

  Ik heb enorm veel respect voor dhr. Marchal.

 73. Bartel B. Zegt:

  Meneer Marchal, de C van CD&V staat inderdaad nog steeds voor Christelijk. DE CD&V is nog steeds een partij in de regering, dwz aan de macht. Ettelijke jaren geleden zegde een lid van die partij, toen nog CVP openlijk in de wandelgangen van het Parlement : “Zullen we maar zoals allen de deugd van de hypocresie beoefenen.”
  Is er dan werkelijk niets veranderd ?
  En dan die onderzoeksrechter, ” Si on me laisse faire ” . Past hier een ? of een !.
  De politiek speelt hier een enorme rol die zich zal kan uiten via de stembus, maar de pers heeft op haar beurt een verpletterende verantwoordelijkheid. Het aantal reacties op dit forum liegt er niet om. Ergens in dit land wordt een dodentocht gelopen, misschien moeten we met zijn allen een dodentocht neerpennen, uit ontzettend respect voor de kinderen die er niet meer zijn en neuriën: you never walk alone…. .

 74. Ben Zegt:

  Rechtspraak is er om de maatschappelijke normen, onze samenleving te beschermen.
  Maar door de decaden heen ontwikkelt onze maatschappij zich; immers rechtspraak uit de Romeinse tijd is ook niet meer de rechtspraak van deze tijd!
  Dat in het kader van pedofilie bijvoorbeeld de verjaring van de feiten en voorwaarden voor vervroegde vrijlating (ikv recidive) de maatschappelijke opinie als niet meer passend is lijkt mij heel duidelijk.
  Toch vreemd dat politieke partijen en de huidige wetgevende machten het niet nodig vinden om passende veranderingen door te voeren in de bestaande jurisdictie?!
  Wordt de wetgeving hierin, net zoals bij de machtige wapenlobby in de VS, gehinderd door politici en clerici die baat hebben dat deze zaken (bijv. verjaring van de feiten en de voorwaarden voor vervroegde vrijlating) blijven zoals ze zijn??
  Het is terug hoogtijd dat de volksvertegenwoordigers terug het volk vertegenwoordigen en bij de volgende verkiezingen duidelijke standpunten innemen.
  En wat de kerk betreft: ik ben christelijk geïnspireerd, maar wat de katholieken betreft: daar maak ik geen woorden aan vuil. Onbeschrijfelijk wat die allemaal uitvreten tegenwoordig: dit is niet waar de christelijke leer voor staat. Dit is niet waar de Heer voor staat.

 75. Simon van Deun Zegt:

  Ik kan de frustratie van Paul Marchal begrijpen ivm de voorwaardelijke invrijheidstelling, doch mag in erop wijzen dat zelfs zonder wet Lejeune, Martin ooit terug in vrijheid zal dienen te worden gesteld? Het vonnis is wat het is en de wet is wat hij is, dus misschien zou het beter zijn als meneer Marchal zich toch al maar langzaam begint voor te bereiden op het onvermijdbare, zelfs als hij nu succes zou kennen? Mij lijkt het erop dat het grootste probleem in deze niet zo zeer de wet Lejeune is, maar eerder ligt in het feit dat het vonnis nooit volledig is aanvaard door de nabestaanden, iets wat ze toch beter zouden beginnen doen na al die jaren, al was het maar om zichzelf te beschermen, want het is een feit dat Paul Marchal enkel de vrijlating kan pogen te vertragen, maar ze niet kan vermijden: ze is nu eenmaal voorzien door het vonnis zelf….

 76. Goetelen G. Zegt:

  Mijn brief ligt klaar en gaat maandag op de post, een brief aan het bisdom van mijn geboorte- en doopplaats waarin ik mijn aanvraag doe om uit de kerk te treden.Ik wens op geen enkele wijze nog betrokken te zijn bij deze hypocriete, criminele instelling.Zwaar criminelen zoals michel martin die worden opgevangen door de kerk, gaat mijn verstand te boven.

 77. Etienne Naaktgeboren Zegt:

  Ik ben het niet met u eens. Er zijn nog veel misdadigers in België, die heel erge dingen hebben gedaan, maar die minder in een mediastorm terechtkwamen. Zij kunnen na hun vrijlating een tweede leven beginnen. Soms lukt dat, soms lukt dat niet. Mensen kunnen wel degelijk veranderen. We zijn vaak niet meer dezelfde persoon die we tien of twintig of dertig jaar geleden waren. Martin verlaat de gevangenis en ruilt die in voor een nieuwe cel in een klooster. Zij wordt daarmee erger gestraft dan anderen die vrijkomen. Ze heeft niet dezelfde verantwoordelijkheid dan Dutroux, zonder hem zou het niet gebeurd zijn, zonder Martin zou het wel nog gebeurd zijn. We zijn geen perfecte mensen, we maken allemaal fouten in ons leven, al zijn ze niet even groot, in functie van onze genen en onze omgeving. Een belangrijk element in het vrijlaten van gevangenen is de kans op herhaling. Ik zie Martin echt niet opnieuw in de fout gaan. Een wereld zonder tweede kansen is een heel enge wereld, meneer Marchal, het is de wereld waarin uw kind onverwacht terechtkwam. Maar het zou me in uw plaats wellicht ook moeilijker vallen om dit zo te bekijken.

 78. Paul Zegt:

  Mijn mening,

  De kerk heeft haar standpunt ingenomen en heeft dit kenbaar gemaakt.
  De kerk is in feite niet meer of minder dan het clubhuis van Jezus , de zoon van God.
  In de kerk proberen priesters ,leken,de voorgangers, e.a., de gedachten en zijn handelen hiernaar ,van de zoon van God, over te maken op de mensen die ervoor kiezen om aanwezig te zijn in de kerk.
  Dit alles tesamen geeft uiteindelijk aan die mensen een geloof in het niet zeker weten van de zoon J.C. van God.

  Op dit moment in de tijd is het geloof in de zoon van God praktisch volledig verdwenen in onze wetgeving.
  Rationeel,puur wettelijk, krijgt men dan deze toestanden die onrechtvaardig lijken maar het strikt wettelijk ,juridisch (waar je recht op hebt) feitelijk niet zijn.
  Emotioneel is het leed dat de getroffen familie’s moeten meemaken ondraaglijk en worden zij weeral nogmaals onrecht aangedaan omdat de huidige wetten dit toestaan of niet beter zijn.
  Voor een rechtvaardig opgevoed mens als Mr.Marchal is het totale onrecht te groot om door een vader die zijn dochter heeft verloren ,aan m.m., te kunnen begrepen worden. Diep respect voor deze man en mens is op zijn plaats.

 79. Guido.D Zegt:

  Had Martin deze kindjes vrijgelaten tijdens het verblijf van Dutroux in de gevangenis : ze zou een heldin geweest zijn die onder de terreur van haar man toch de goede beslissing nam . De kerk zit m.i. héél verveeld met de zaak : ze predikt barmhartigheid vergeving ( denk aan de bergrede) en in deze zit ze tussen hamer en aambeeld. Niettemin steun ik P M volledig. Voor zo’n wreedheid bestaat geen vergeving noch 2de kans. Het is de échte ” doodzonde” in misdadigheid. No mercy

 80. Jan R Zegt:

  Veroordeelden kunnen in Belgie na één derde van hun straf vrijkomen. Gevangenisstraffen tot 3 jaar worden niet uitgevoerd. Een recidiverend psychopaat als Michelle Martin kan na de helft van haar straf vrij komen. Ik kan dit niet vatten. Schort er wat aan mijn normenbesef of is justitie de pedalen kwijt? Ik zal erbij zijn op 19 aug in Brussel.

 81. Jan Zegt:

  Zoals iedereen hier heb ik begrip voor de reactie van Paul Marchal en alle andere ouders van de getroffen kinderen. In de tekst van Paul voel je z’n pijn.

  Maar er bestaat nog zoiets als de rechtsstaat en daar mag niet aan getornd worden. de wetten zijn er voor iedereen en men mag daar geen uitzonderingen op maken, zoniet is dit het einde van de rechtsstaat.

  Concereet: als MM voldoet aan de voorwaarden voor voorwaardelijke invrijdheidsstelling, dan is het haar recht. Indien men hieraan iets wil veranderen, dan moet dat gebeuren door de wetgevende macht en niet door de straat. de wet is er voor iedereen of voor niemand. In wet en recht is geen plaats voor emotie.

  De wet is de wet, en ik heb er gehoorzaamheid aan gezworen. Ik weet dat ik me met dit stukje niet populair maak, maar de waarheid heeft haar rechten.

 82. Ginette Zegt:

  Je zou bijna geloven dat de Kerk anti-kind is, pedofielen worden beschermd en nu een medeplichtige van een kindmoordenaar,
  dat zijn dan diegene die in de tijd al de mensen op de stapel zetten, soort beschermd soort.

 83. Faster, Liliane Zegt:

  Dhr. Marchal Paul,

  Op mijn steun kan u rekenen.
  Ik zal het artikel delen op facebook en hoop dat velen dit gaan doen … en hier een reactie zullen plaatsen.
  Ik en velen onder ons delen uw mening dat vervroegde invrijheidstelling voor moordenaars dringend moet herzien worden …

  Sterkte !!

 84. Markus B Zegt:

  Ik heb alle begrip voor de emoties die deze situatie opnieuw losmaakt, maar we mogen toch ook de realiteit niet uit het oog verliezen. Martin werd schuldig bevonden en veroordeeld door het Hof van Assisen, en dus ook door een volksjury. Zij hadden de mogelijkheid om een strengere straf uit te spreken maar ze hebben dat, in eer en geweten, niet gedaan. Men wist dus perfect dat ze, in tegenstelling tot Dutroux, vroeg of laat in aanmerking zou kunnen komen voor vervroegde invrijheidsstelling. Het is de rechterlijke macht die hier in alle onafhankelijkheid heeft geoordeeld, zo gaat dat in een democratie, niet de politiek of de Kerk. Het is dus een beetje té goedkoop en té gemakkelijk om daar nu zo op af te geven.
  Ik lees ook veel commentaar op de wet Lejeune. Welnu, die wet is al afgeschaft sinds 1998 en vervangen door het systeem van de strafuitvoeringsrechtbanken. Ook die oordelen op basis van de wet en die wet is voor iedereen gelijk. Het kan niet dat er wetten worden gemaakt of aangepast à la tête du client. Als de rechtbank dus oordeelt dat Martin mag vrijkomen, dan is dat zo en dan is het niet met straatprotest en lynchpartijen dat we die beslissing moeten trachten te wijzigen. Wraak is een slechte raadgever voor een eerlijke rechtspraak en de tijd van pek en veren is al lang voorbij.
  Er zijn hier gruwelijke misdaden gepleegd, maar de bestraffing moet gebeuren volgens de principes van de rechtsstaat, anders komen we in anarchie terecht. Ik vind de publieke reacties tegen de beslissing van de arme klaren dan ook beschamend. Wie door die beslissing zijn geloof verliest, die is nooit gelovig geweest.

 85. patrick Zegt:

  Wat een onzinnig debat.
  De wet laat een vervroegde vrijlating toe, dus……….
  Iedereen weet dat Martin geen gevaar meer betekent gezien er absoluut geen samenwerking meer is met de rest………..
  Als een rechter beslist dat iemand vervroegd vrij mag, zal deze ook wel z’n uitspraak overwogen hebben.
  Beste Paul, mijn mening neemt niet weg dat was is gebeurd vreselijk is, echter de gehele opvoering die thans gebeurt
  lijkt me eerder op een voorbereide showspectakel

 86. AM BERBEN Zegt:

  Met MARECHAL ben ik van mening dat MARTIN niet meer behoort vrij te komen, dus niet nu maar wellicht later nog eens, maar gewoon dus helemaal niet meer. Ze werd reeds eenmaal eerder vrijgelaten en is toen weer hervallen in mogelijk nog zwaardere misdrijven en het valt ook eenvoudig niet uit te leggen waarom deze vrouw ooit nog op vrije voeten zou moeten worden gesteld. Enerzijds al niet op grond van de verschrikkelijke hoeveelheid ellende die zij (mede) heeft aangericht en waarvoor ze volstrekt verantwoordelijk gehouden behoort te worden en anderzijds omdat het evenmin valt uit te leggen waarom er vanaf de dag van vrijlating extra bewaking opgebracht zou moeten gaan worden om uitgerekend deze vrouw te beschermen c.q. anderen tegen haar te beschermen.
  Hetzelfde geldt mutatis mutandis ook voor DUTROUX waarvan ik gelezen heb dat hij verwacht in 2014 eveneens vrijgelaten te zullen gaan worden. Beiden hebben dusdanige ellende veroorzaakt die het afwijken van de regel volstrekt rechtvaardigt!

  Dan nog omtrent de nonnen die MARTIN willen opnemen.
  Ik heb begrepen dat het gaat om enkele veelal behoorlijk bejaarde nonnen.
  Dat zou wellicht ook kunnen verklaren waarom deze nonnen tot dit aanbod zijn kunnen komen, ze lezen kennelijk geen kranten meer en zien geen televisie. Ik veronderstel dat namelijk aangezien de gehele RK-Kerk in West-Europa de laatste jaren - en die in België ook zeker niet minder - behoorlijk in zeer negatief daglicht is komen te staan juist vanwege verwikkelingen vanuit zowel de hele eigen kerk als van individuele medewerkers van de kerk ter zake van misbruik van minderjarigen op sexueel gebied.
  Zonder overdrijving kan nu ook gerust worden gesteld dat juist de RK-Kerk en alles wat grosso modo daaronder kan worden worden gerubriceerd juist op dit punt zo ongeveer de laatste is om welk moreel appel dan ook in deze kwestie te doen of een hiermee te vergelijken daad te stellen in dit tijdvak.
  Welnu dit aanbod van deze oude nonnen past dan ook volstrekt niet tegen deze achtergrond en kan dan ook slechts uitgelegd en begrepen worden als de zoveelste maal dat er namens de kerk eigenlijk grofweg tegen slachtoffers wordt gezegd:”U zoekt het maar lekker zelf uit”, en wederom toont dat de organisatie vooral juist plegers van dit soort daden op allerlei (slinkse) wijzen te hulp wil komen. En dit terwijl veel hoger geplaatsten in diezelfde kerk het juist deze week nog nodig achtten om er geen misverstand over te laten verstaan dat die kerk juist de zijde van de slachtoffers wil kiezen en geen enkele andere positie!!!!!

  Daarom dient dit aanbod van deze zelfstandige groep nonnen ook zo snel mogelijk teruggenomen te worden indien het de kerk ernst is met het kiezen van positie in dergelijke zaken en ernst met het bewijzen dat men niet langer door wenst te gaan op het pad dat men al zo vaak en zo lang heeft begaan. Deze actie van deze oude nonnen valt op geen enkele wijze met welk huidig kerkbeleid dan ook te verenigen en behoeft als zodanig dan ook geen enkel begrip vanuit de samenleving te verkrijgen.
  Dus ook de vaststelling van de aartsbisschop dat er in België kennelijk geen kerkelijk gezag over deze nonnen bestaat mag hieraan ook niet in de weg komen te staan indien de kerk in België nog steeds serieus genomen wenst te worden!
  Dus geen MARTIN bij een stel oude nonnen!!!

 87. Felix Schlegel Zegt:

  Ik steun dhr. Marchal in zijn strijd voor een betere justitie en ik heb op basis van wat ik nu gelezen heb, ook het gevoel dat ze te vroeg vrijkomt, maar ik vrees dat er aan Martin’s vrijlating niet veel te doen valt. De wetten, waarop de strafuitvoeringsrechtbank zich gebaseerd heeft, zijn nu eenmaal zo, en men kan ze nu niet plots veranderen omdat men merkt dat ze in één welbepaald geval niet van toepassing mogen zijn. Verder is het ook zo, dat Martin sowieso zal vrijkomen; de vraag is of was alleen wanneer, nl. vervroegd of na het volledig uitzitten van haar straf. Dan moet men ook beseffen dat op het moment dat haar straf volledig is uitgezeten, men geen enkele controle over haar heeft. Dan is ze vrij zonder ook maar 1 voorwaarde. Mij lijkt het niet goed als ze zonder enige voorbereiding vrijkomt, dus daarom is het misschien zo slecht nog niet dat ze nu in een klooster terechtkomt. Zo kunnen we nu zien hoe ze met haar vrijheid omgaat, en al dan niet bijsturen. Na de volle dertig jaar gevangenisstraf kan dat niet meer. Dan zou ik pas echt mijn hart vasthouden, nu vertrouw ik erop dat er streng gecontroleerd zal worden of Martin zich aan haar voorwaarden houdt.

 88. Lydia De Hert Zegt:

  Beste Mr en Mevr Marechal,jullie hebben onze volledige steun! We bewonderen jullie voor jullie doorzetting ,we hopen dat gerechtigheid eindelijk mag geschieden ! Dat die nonnen MM willen huisvesten is voor ons onbegrijpelijk en zeker niet katholiek .We merken nogmaals dat je geen steun kan krijgen vanuit de kerk en bisdom…..wij keren voorgoed onze rug naar hen !
  Wij leven oprecht met jullie mee,sterkte!

 89. walscharts peggy Zegt:

  veel sterkte voor al de ouders en familie. Voor mij is dit geen liefdadigheid van de arme klaren,ik noem dit medeplichtigheid !!!!

 90. Inge Van de Keere Zegt:

  Ik sluit me volledig aan bij de mening van Paul Marchal. Bij de families van de slachtoffers worden weer eens de wonden open gereten, terwijl de psychopate een cadeau toegeschoven krijgt? En waarom? Waar heeft ze dat aan verdiend? En nu mag ze bij de zusters gaan wonen terwijl ze zo’n gruwelijke dingen heeft gedaan en nog niet eens haar straf moet uitzitten?? Er zijn dus geen grenzen … Zelf christen zijnde begrijp ik daar ook niets van.

 91. Spaens Zegt:

  Heer Marchal en familie,en ook iedereen die betrokken is bij deze schandalig laffe zaak.,ouders en familie van andere slachtoffers.
  Weet dat we U blijven steunen .
  Onze rechtstaat is een kromme rechtstaat ,het is hoogtijd dat de wet Lejeune herzien wordt voor zware misdrijven.
  Ook is duidelijk dat die vrouw een derde kans krijgt .
  Haar misdrijven verergeren na elke veroordeling .
  Spijt ,schadevergoeding, enz voorwaarden die absoluut niet voldaan zijn

  Veel moed en steun gewenst

 92. spelmans Zegt:

  beste Marchal
  er is een proces geweest , er is een uitspraak geweest , dit is democratie
  waar gaan we naartoe als jij en nog enkele zelf het recht naar eigen hand wilt zetten , je hebt een partij gehad ……waar is ze , ga in de politiek en verander de wetten dat is je taak en je collega hasselaar , zit in de politiek maar doet er niks ,
  wel de media proberen te halen
  Toen ik je de trappen zag opgaan in het klooster was ik ervan overtuig dat het volkomen nutteloos was , normaal had je dat op voorhand moeten weten

 93. Johan Van den Bergh Zegt:

  Paul en Betty, ik steun heel jullie actie voor de volle 101%. Heeft er ooit al iemand jullie bedankt voor alles wat jullie doen en blijven doen in de strijd tegen seksuele uitbuiting van kinderen. Bij deze ook mijn welgemeende dank voor jullie beider inzet in deze strijd die niet makkelijk is …

 94. Henk Weymeis Zegt:

  Knap dat binnen een emotionele zaak zoals deze een slachtoffer zo rationeel de zaak kan overschouwen, of daar althans een grote poging toe doet! Ik ben het er met eens dat de zaak evenwichtig moet worden bekeken. In sommige gevallen is een nieuwe kans nuttiger dan ooit, in andere gevallen zoals bij psychopathie lijkt me dit inderdaad riskant. Een vrijlating zou in dit geval dan ook best onder een zeer strakke structuur moeten gebeuren, vanuit wetenschappelijke argumenten en met voldoende controleorganen. Ik weet niet of een kerkelijk instituut dit kan garanderen (heb mijn twijfels bij de motieven van de kerk), tenzij er een strakke samenwerking bestaat met een instantie vanuit een juridisch discours? Maar dan nog… , waar ligt de grens? Het is zo enorm moeilijk om die te trekken, hoewel het nodig is om dit te doen. We willen mensen niet in vakjes plaatsen, maar we kunnen ook niet alles eindeloos goedkeuren, verklaren en accepteren (valkuil van té pedagogisch denken). Waar psychiaters, psychologen en therapie gebruikt kunnen worden als techniek om het achteraf nog erger te maken, daar hoop ik dat dat in dit geval niet gebeurt met de bijbel en de mooie religieuze conventie als een prachtig psychopatenmasker. Alles hangt aan elkaar, we willen geen schuldvraag stellen, maar de grens trekken is maatschappelijk gezien noodzakelijk. Gezien de ernst van de feiten en het eerdere herval denk ik dat opnieuw een kans bieden misschien wel wat teveel van het goede is. Maar is dit wel degelijk een nieuwe kans, ik veronderstel dat ze aan 1001 voorwaarden verbonden wordt? Tekstje is puur wat brainstormen, maar vond het de moeite om eens te reageren. Alvast veel steun toegewenst, ik denk niet dat ik zelf in staat zou zijn op die momenten zo een kader te schetsen.

  Henk
  Psycholoog

 95. Bekaert Zegt:

  Laten we blijven vechten tegen de vrijlating van MM. Natuurlijk zijn de meisjes de grootste slachtoffers, de ouders en familie misschien nog grotere slachtoffers maar er zijn veel meer slachtoffers waar weinig aan gedacht worden: de tieners en jongvolwassenen en ouders van die geboren/opgegroeid zijn in het “Dutroux”tijdperk. Wij durfden onze kinderen niet alleen de straat op laten gaan, zaten voortdurend met de schrik dat er iets kon gebeuren, leven al jaren mee met het leed vd getroffen families. Mijn jongste dochter is geboren in 1994, dan weet u genoeg.
  NEEN tegen de vrijlating van MM.

 96. Frank Vanspauwen Zegt:

  Geachte heer Marchal,

  U schrijft de namen van de daders zonder hoofdletter. Waarom? Wil u ons iets tonen, wat u niet durft te benoemen?

 97. michel Zegt:

  Sorry meneer Marchal, maar ik vind dit van uw zijde ook plat populisme.
  Daar kunnen we lang en breed over debatteren, maar het is nu eenmaal zo. Dit zijn de wetten van onze rechtstaat.

 98. ilan amar Zegt:

  Beste Paul,
  Ik ga niet op honderd verschillende manieren uitdrukken wat ik van het hele gebeuren vindt. Dat heb je al genoeg gehoord.
  Als er een zwarte mars komt (of hoe die ook zal noemen), dan zal mijn gezin je steunen. We zullen er zijn, om te laten zien dat mensen elkaar graag kunnen zien, omdat we mensen die dat niet kunnen liever niet in ons midden hebben, en omdat we graag onze kinderen over straat kunnen laten lopen zonder weggepakt te worden.
  Veel sterkte de komende … (dagen, maanden, jaren ???? - hoe veel gaat de overheid nog van je vergen?)

  Groeten,
  ilan (isabel, Oona & Louise)

 99. Rob Langers Zegt:

  Heer Marchal,

  het staat buiten enige twijfel dat u en uw hele familie een zwaar verlies hebt geleden. Geen enkel weldenkend mens zal dat durven ontkennen. Toch is er, na uw recentste optredens in de media in de voorbije dagen, iets dat me begint op te vallen en te storen. En zoals u recht hebt op uw opinie-stuk(ken), heb ook ik het recht om mijn mening daarover te zeggen.

  Er zijn zo nu en dan mensen, die - ondanks, of juist omdat hen een zwaar leed aangedaan wordt - er in slagen zichzelf steeds weer in beeld te plaatsen. Denk daarbij aan familie McCann, de ouders van het verdwenen meisje Maddie. Zij doen dit, zo vertaal ik het maar even vrij, omdat ze alles in het werk willen stellen om de moordenaars van hun dochter te helpen vinden. Een lovenswaardig instelling natuurlijk, hoewel ze riskeren hun hand te overspelen door steeds weer de media op te zoeken met het zelfde ‘nieuws’.

  Natuurlijk, we weten allemaal dat uw situatie anders is. Uw doel kan natuurlijk niet zijn het opsporen van de dader van de diverse gruwelijke daden destijds. Die zit al lange tijd vast. Waarom dan toch steeds weer de media opzoeken, met eveneens het risico uw hand te overspelen ?

  U hebt er naar gestreefd het recht te laten zegevieren. Er zijn uitspraken gedaan, en de daders hebben hun straf gekregen. Die straf hebben ze volgens onze algemeen geldende regels uit te zitten. Waarom u echter elke gelegenheid wilt gebruiken om in dit speciale geval een uitzondering te laten maken, kan ik enkel terugvoeren op een bepaalde behoefte om in de media te komen, om uzelf zichtbaar te laten zijn.

  De wetten van dit land gelden voor allen. Voor u, voor mij, voor elke inwoner die zich hier vestigt. Sommigen breken die regels, en worden daarvoor gestraft. Dat wisten ze voordat ze hun misdaden begingen: als ze gepakt werden, zouden ze straffen krijgen. Nu hebben ze straffen gehad volgens onze rechtsregels. Laten we dan onszelf niet verlagen tot publieke acties om eigen richting toe te passen: omdat u vindt dat iemand zwaarder gestraft moet worden, mag iemand niet vrij.

 100. ND Zegt:

  Mr marchal,

  Wat is nu het verschil tussen een klooster en een gevangenis.
  In een gevangenis heeft Martin nog een tv, bibiotheek en andere ontspanning.
  Wat heeft die mevrouw in een klooster. Nonnen en nonnen.
  Laat die zaak voor wat het is.
  Martin zal nooit meer opgenomen worden in onze maatschappij.

 101. Lammineur Zegt:

  Al het rumoer over de vrijlating van Michel Martin is naast de kwestie.
  Er is de Wet Lejeune en deze wet geeft de bepaling dat je na 1/3 van de straf kan vrij komen.
  Michel Martin heeft reeds de helft van haar straf uitgezeten en kan dus vrij komen.
  Het enige dat er hier in het land moet gebeuren is de afschaffing van de Wet Lejeune,dan is 10 jaar,10 jaar,20 jaar is 20 jaar en 30 jaar is 30 jaar.
  Nu moeten de rechters al een rekenmachine naast zicht leggen,want ze moeten rekening houden met deze stomme wet.
  Bijgevolg als een rechter iemand wil veroordelen tot 5 jaar effectief,dan moet hij een straf uitspreken van 15 jaar effectief.
  Stop dus heel het rumoer rond de vrijlating rond Michel Martin en richt het geweer op onze politiekers die de Wet Lejeune moeten afschaffen,dan zijn de problemen waar men zoveel rumoer over maakt opgelost.

 102. Guido.D Zegt:

  @ michel : ” plat opportunisme” is er in deze wel héél ver over !

 103. AlbrechtD Zegt:

  Groot verdriet moet verschrikkelijk pijnlijk zijn. En blijft knagen.
  Woede, grote woede is dan begrijpelijk. Maar woede kan verblinden. Ik denk dat we hiervan een voorbeeld hebben.
  Vraag 1 : heeft het gerecht alle regeltjes goed opgevolgd. Indien “ja” dan kan er enkel voor geijverd worden dat de regeltjes worden aangepast.
  Vraag 2 : is er een kans dat Martin nog ooit door een 2de man-monster zich laat domineren ?
  Vraag 3 : wat heeft “de kerk” zo verkeerd gedaan rond de beslissing van de zusters? Of verwacht men hier ook een soort dictatuur die kloosters enkel laat doen en laten en zeggen wat van bovenaf wordt opgelegd.
  Vraag 4 : heeft de gemeenschap er echt baat bij dat Martin nog jaren (op onze kosten) in de gevangenis blijft…enkel en alleen om “haar straf uit te zitten” ? Is het voor ons én voor haar niet zinvoller haar (onder begelediing en toezicht) iets nuttigs te laten doen ? Ook ten onzen bate…
  Vraag 5 : is een houding “oog om oog” wel de goede ?

 104. FDJ Zegt:

  In een rechtstaat heeft Paul Marchal natuurlijk ook de mogelijkheid om te doen wat hij doet en wij hebben de mogelijkheid om hem te steunen. Noem het populisme (elitair is het alvast niet) dat een hoop mensen, wie weet zelfs een grondwettelijke meerderheid van het volk, vind dat martin haar dertig jaar moet uitzitten.

  Wat ze zonder de hulp van de Rooms-Katholieke Kerk ook zou moeten doen. De nonnen zijn alvast niet populistisch, maar niet elitair zou ik ze toch niet durven noemen. Ik zou zelfs durven beweren dat ze zich waarschijnlijk echt beter voelen dan diegenen die vinden dat martin 30 jaar moet uitzitten. Ik durf te beweren dat die nonnen denken dat ze humaner zijn dan wij. Dat wij, het klootjesvolk uit de buitenwereld waar ze zich zo van afschermen, hun (vermeende) maagdelijke Übergoedheid bedreigen. In een vlaag van collectieve lynchdrang, Want wij zijn maar de vox populi, het gewone volk, niet het Godsvolk hé. Wij zitten niet urenlang op onze knieën te boeten voor… ja voor wat eigenlijk? Misschien omdat wij best graag eens een potje vrijen? (oeps zonde)

  Echter, de meerderheid wil helemaal niet lynchen, wij vinden in meerderheid dat martin haar 30 jaar moet uitzitten. Zo eenvoudig is het.

  En martin zonder hoofdletter heeft een eenvoudige reden. Die vrouw heeft een pedagogisch diploma. Dat is de reden.

 105. benny Zegt:

  Mocht men ingaan op de persoonlijke eisen van mr.Marchal dan kan men zich terecht de vraag stellen waarom alle commissies en adviesraden dan nog nodig zijn.Wat zitten die mensen daar dan nog te doen wanneer één individu hun aanbevelingen naast zich neer kan leggen en eigenhandig kan bepalen wat kan of niet kan.Zijn uithaal voor de camera’s en in de pers naar iedereen die hem niet volgt vind ik totaal misplaats en onnodig.Zijn éénzijdige uitleg van wat er gezegd werd in hun gesprek met de arme klaren gaf me een wrang gevoel.Mr.Marchal wist en weet heel goed dat de nonnen toch nooit hun versie van het gesprek openbaar zouden maken. Laat staan het voor de camera’s van één of andere tv. station te doen.De klok van de familie Marchal hoort men. De andere klok blijft stil.

 106. cindyV Zegt:

  er zou nooit een toestemming mogen gegeven worden om mm vrij te laten. Volgens de wet kan men ze idd veel langer vasthouden (en dat is voor mm “dura lex sed lex”). Want niet aan alle voorwaarden voor een vervroegde vrijlating zijn voldaan. Alle steun dus voor alle slachtoffers.

 107. Polly Raskin Zegt:

  Beste Paul en Betty

  Wij vinden al lange tijd uw rustige, waardige houding bewonderenswaardig: na het onnoemelijke leed dat u is overkomen blijft u voorkomend, het is niet iedereen op die wijze gegeven! Wat betreft de straftuitvoering van mm, diende het parlement zich al lang te bezinnen over een correcte gewijzigde straf voor dergelijke extreme misdaden vooral bij kinderen, zeker bij recidivisten. Ik lees hierboven geen parlementaire aanzet hiertoe! Durft op dat vlak geen enkele politieke partij zijn nek uitsteken? De wet Lejeune is een mogelijkheid om vroeger vrij te komen, maar geen recht. Mm heeft blijkbaar geen schuldbesef gezien ze steeds maar terug de vrijlating aanvraagt en niet in de minste mate de slachtoffers heeft vergoed (het overmaken van haar eigen woning, die dan weliswaar naar de fiscus zou gaan) noch gecontacteerd. Voor zo’n delict is 30 jaar de minimum termijn, die ook werd uitgesproken: wij begrijpen niet dat de Arme Klaren haar opvangen gezien wat ze heeft misdaan. Diegenen die u ongelijk geven of pleiten voor grote vergevingsgezindheid, moeten zich de vraag stellen wat ze zouden doen en hoe ze zouden verderleven als ‘hun’ kinderen, kleinkinderen of achterkleinkinderen iets dergelijks zou overkomen: dan is uw terechte doordrijvendheid om op te komen voor uw en de andere vermoorde kinderen een voorbeeld van langzame verwerking, voor zover dit kan worden verwerkt tenminste. Wij steunen u voor meer dan 100% en denken zeer dikwijls, en niet alleen deze dagen, aan wat er is gebeurd en de manier waarop de ouders hiermee moeten verder leven.

 108. Lydia De Hert Zegt:

  @ Michel en @ benny Geen medeleven?!! Het zouden je eigen kinderen of kleinkinderen eens moeten overkomen !! De nonnen zijn wereldvreemd en weten niet wat het is een kind op zo een gruwelijke manier te verliezen .Ik begrijp en steun mr Marechal naar zijn strijd tot gerechtigheid en dit met de steun vant volk!! Hoe zouden jullie reageren als dit zou gebeuren in eigen familiekring …het gewoon ondergaan?Mr Marechal wil verder strijden in naam van zijn An en al de andere meisjes ,ik vind dit moedig maar erg normaal voor een ouder!!

 109. Gert Persoons Zegt:

  Zoals Paul Marchal terecht opmerkt, was Martin niet zomaar een meeloper of passieve medeplichtige. Zij heeft actief meegewerkt aan de misdaden van Dutroux. Men had haar met recht en reden levenslang kunnen uitsluiten onze samenleving. In dat geval was de huidige situatie niet ontstaan. De strafuitvoeringsrechtbank komt echter tot een besluit dat voor vele mensen bijzonder bitter is, omdat zij alleen rekening kan houden met de effectieve vonnis.

  De argumentatie van de Clarissen vind ik wel wat eigenaardig. Zij vinden het hun katholieke plicht om Martin op te vangen na haar vrijlating. Maar ze doen veel meer dan dat: ze maken haar vrijlating mogelijk door op voorhand de opvang toe te zeggen, die juist een van de voorwaarden is voor vrijlaing. Dié keuze krijgen ze aan vele mensen niet verkocht.

  Dat de bisschoppen in dit alles een rol spelen - de ‘Kerk’ dus - geloof ik niet. Congregaties laten zich niet door bisschoppen (be-)sturen en de bisschoppen hebben er zelf helemaal geen ‘voordeel’ bij.

  Ik vrees dat Paul Marchal en de andere slachtoffers geen keuze hebben dan deze situatie te aanvaarden. Of ze het kunnen verwerken, weet ik niet.

 110. leen vos Zegt:

  Paul ,
  het is dank zij jouw moed en doorzettingsvermogen , dat er misschien iets kan veranderen in dit land.

 111. C. vanHevele Zegt:

  Al lang geleden heb ik de Kerk de rug toegekeerd. Vooral de hypocriete houding van priesters, bisschoppen, tot de paus toe hebben oa. mijn houding tegenover de Kerk bepaald.
  Maar de Kerk heeft niets te zeggen aan congregaties, deze nemen zelf hun beslissingen en verantwoordelijkheden. Hier heeft Marchal ongelijk. Of de beslissing van de Clarissen nu goed of fout is, laat ik in het midden.

  Ook over het voorwaardelijk vrijkomen van M.M. kan men blijven zeuren, een feit is dat de wet deze mogelijk voorziet en hier beslist de strafuitvoeringsrechtbank. Kan men er iets tegen doen? Dan moet men het maar proberen, hoe dan ook is de uitspraak te aanvaarden.

  Maar het mag geen wraakoefening worden en het lijkt er wel op dat Mr Marchal, en anderen, eerder wraak willen dat recht.
  Wat er is gebeurd is erg, heel erg, en heeft geheel België en zelfs de wereld geschokt. Het heeft zelfs de dag van vandaag nog altijd invloed op onze houding tegenover kinderen en jongeren, ook tegenover onze eigen kinderen en kleinkinderen. Maar wraak …

  Neen, Paul, verdedig u (en ons) met de rechtsmiddelen, die er zijn, maar maak er geen wraakoefening van, want dat maakt jou alleen maar klein, zeer klein.

 112. Hannelore De Schuyteneer Zegt:

  Beste Paul, Beste Iedereen,

  Het had even goed ik kunnen zijn. Ik ben van 1986 dus nu 26. 26 jaar zo oud hadden Julie en Melissa kunnen geweest zijn! 2 jonge vrouwen zouden het zijn, met veel passie en toekomstdromen.
  Dat werd van hen weggerukt door Dutroux en Michelle.
  Mijn leven veranderde de dag dat Dutroux en Michelle werden opgepakt. Er was vreugde langs alle kanten. Iedereen was blij dat die monsters opgesloten zaten, en dat Laetitia vrij was! Er was zoveel Empathie naar elkaartoe.

  Dezer tijden hoor ik veel medelijden voor Michelle, en niet voor de kinderen die dit allemaal hebben meegemaakt. Van die weinige kinderen die nog overblijven is Laetitia er nog. Hoe kan men haar dit aandoen?
  Als er een hemel is, dan kijken ook Julie en Melissa en An en Eefje op dit moment naar beneden, met een heel vreemd gevoel. “Is de mens vergeten waar het omdraait? Waarom krijgen wij geen medeleven van die mensen? Waarom krijgt Michelle het wel?”
  Ik weet dat ik het zou doen… en ook op dit moment stel ik me deze vragen.
  Waar gaat de mensheid naartoe? Is men vergeten wat goed en slecht is? Een kind is onschuldig zegt men altijd, wel verdedig hen dan zoals het hoort!

  Mijn moeder is snel overbezorgd, zij geeft dit uitermate toe. Maar als je dan kijkt wat Dutroux en Michelle gedaan hebben, dan lijkt me dit ook logisch te zijn. Als kind mocht ik pas naar buiten als ik mijn schoenen aan had. Mijn schoenen met 3dubbele zolen, zodat ik goed kon stampen moest het nodig zijn. En 1 keer had ik het bijna nodig, 1 keer wou men mij meenemen… Maar dat was buiten mijn schoenen en mijn papa gerekend.
  Zoals ik dus reeds zei: “Het had dus evengoed ook ik kunnen zijn.”

  Ik sta samen met heel wat mensen vlak achter ja Paul! Je hebt onze steun. En we zullen vechten, vechten zoals nooit te voren, om dit monster weg te houden van de maatschappij!

 113. Bert Zegt:

  “Van god los, laat nu toch die god los, er is niemand in de kosmos, ‘t is zonde van de tijd” (Stijn, Meuris Monza). Dit is één van die vele momenten waarop god rechtstreeks zou moeten tussenkomen. Maar dat doet hij nu al meer dan 2000 jaar niet meer. Dat van toen was allicht ook een fabel van de kerk, die het leven van miljoenen mensen verpest heeft door een misplaatst schuldgevoel op te dringen.
  Aan al diegenen die naar ‘de wet’ verwijzen: de nonnetjes zijn wel degelijk schuldig omdat zij een van de voorwaarden inlossen waaraan martin moet voldoen om vervroegd vrij te geraken. Dat ze dat zouden doen vanuit christelijke inspiratie is nonsens: waarom uitgerekend bij martin wel, en bij alle andere hulpbehoevenden en daders van vele kleinere misdaden niet? Léonard zegt dat ze zoiets volledig autonoom mogen beslissen. Hoe verklaar je dan de paniekreactie van de woordvoerder van de bischoppenconferentie? Wat had die zich te bemoeien?

 114. Alain Cloet Zegt:

  Natuurlijk is het verdriet voor de heer Marchal, zijn vrouw, en alle andere ouders en nabije kennissen van de slachtoffers in deze zaak voor mensen die het - gelukkig - niet meemaakten niet te vatten, en kan het zeer kwetsend genoemd worden de uiting van verdriet als “mediageilheid” genoemd te worden.

  Maar dat neemt niet weg dat we deze uiting moeten volgen, zoals gezegd, dit is een rechtstaat met zijn (vele) fouten, maar dit aanpakken moet nu niet gebeuren, een eventueel opiniestuk over ‘oplossing’ diende hier niet als 2e te komen, maar had misschien al 6 jaar geleden geschreven te zijn, of ten minste vorig jaar, toen de kans al heel concreet was. Hierdoor klopt het trouwens niet wat in dit opinie-stuk geschreven wordt, dat MM al in 2000 wist naar waar ze wou trekken, want zonder ge-lobby van de heer Marchal, zat ze nu al een jaar in Besançon…

  Ik ben ook gelovig opgevoed, maar voel wel geen binding met het ‘instituut kerk’, maar ik denk niet dat zij zich aan iets schuldig maken door het opvangen van iemand die een nieuwe kans verdient, en dat is volgens hun geloof nu eenmaal ‘iedereen’… Een principe dat je kan veroordelen, zeker in deze stiuatie, maar ook wel moet respecteren…

  Voor de achterblijvers van de slachtoffers, die dus in zeer sterke mate ook slachtoffers zijn, lijkt het me echter beter de situatie proberen los te laten, en het verdriet terug te brengen tot wat telt, warme herinnerringen aan de geliefden die ze verloren hebben te koesteren (ik weet het, zoiets is heel makkelijk gezegd, ik weet ook niet hoe ik er aan zou beginnen als ik in deze situatie zat)

 115. Rudi Zegt:

  Aan te merken valt dat er doorheen de tijden nog talrijke andere onterecht vervroegde vrijlatingen zijn geweest, die minder in het oog springen maar even belangrijk zijn, bewezen door even talrijke gevallen van recidivisme door ‘wezens’ die vervroegd werden vrijgelaten.
  M.I. dient het volledige strafrecht, ook de strafvordering en vooral de strafuitvoering dan ook volledig herschreven te worden, een zware taak.

 116. Louis Lagae Zegt:

  “Oog om oog, tand om tand”. Dat is wat de meerderheid van de reageerders denken. Dat de ouders zo denken kan ik goed begrijpen. Maar ik denk niet zo. Als M.M. niet gevaarlijk meer is, niet meer zal recidiveren vedient ze een tweede, zelfs derde kans. Beeldt U daartoe in dat M.M. uw dochter zou zijn.

 117. Jozef Willem Zegt:

  Lieve mensen, wij waren destijds met duizenden in Brussel om tijdens de Witte Mars op te komen voor meer waardigheid, eerlijkheid en recht.
  In het najaar zijn er weer verkiezingen.
  Ik weet alvast dat ik op geen enkele van de traditionele partijen zal stemmen die aan de basis liggen van het aanhoudend juridisch en politiek wanbeleid.

 118. Jan Zegt:

  @Jan: u krijgt een waarschuwing; het is niet toegelaten andere forumgangers te schofferen - mod

 119. els Zegt:

  Ik heb het er moeilijk mee dat MM een monster wordt genoemd. Zij heeft vreselijke dingen gedaan, maar ook zij is een mens en verdient een menselijke behandeling. Ik snap volkomen dat het voor Paul Marchal en de andere slachtoffers moeilijk is om de mens in MM te zien. Ik wens me hier ook helemaal niet uit te spreken over de kern van de zaak. Maar laten we er alvast mee stoppen om mensen te benoemen met termen die enkel in boze sprookjes of oude mythes thuishoren. Het zal het debat des te serener en waardiger maken.

 120. Raymond Zegt:

  Uit deze talrijke reacties blijkt dat - zoals ik in een eerdere bijdrage reeds schreef - de wet Lejeune de enige boosdoener is. Of beter: het parlement dat deze idiote wet heeft gestemd. Onze huidige volksvertegenwoordigers moeten wel de verzuchtingen van de ganse bevolking gehoord hebben, maar nog niemand van de verkozenen heeft enige moeite gedaan om de wet weg te stemmen. Hoewel er partijen zijn die het afschaffen ervan in hun programma hebben geschreven.
  Laten we van de straat wegblijven. Zou het niet véél efficiënter zijn om in 2014 bij de federale verkiezingen precies dié mensen naar het parlement te sturen die bereid zijn om de wet Lejeune af te schaffen.
  In meerdere reacties lezen we terecht dat er in afwachting geen andere keuze is dan de democratie te eerbiedigen en de bestaande wetten te laten uitvoeren. Waar gaan we anders met onze democratie naar toe.
  Juridisch gezien kan op de voorwaardelijke vrijlating van mede-moordenares Martin niet veel worden aangemerkt. Net als voor andere gedetineerden is ook voor haar deze heilige wet (helaas!) van toepassing. “Alle Belgen zijn gelijk voor de wet”. Ook als het Martin goed uitkomt en de nabestaanden van de slachtoffers niet. Vandaar het grote medeleven van vele mensen, ook van mij.
  Tot daar het juridische. Besluit: alleen door nieuwe volksvertegenwoordigers te kiezen waarvan wij weten dat zij deze wet naar de geschiedenis willen stemmen, kan er iets aan veranderd worden.

 121. benny Zegt:

  Wat mr.Marchal beoogt met zijn uitval naar “de kerk” vind ik onbegrijpelijk. Wat heeft de kerk als instituut nu te maken met beslissingen die een rechtbank neemt.Suggereren dat er vanuit die hoek druk werd uitgeoefend lijkt me wat ver gezocht.Mocht Mr.Leonard het wagen van zich daar mee in te laten dan staan er morgen tientallen anderen aan zijn deur. Familieleden van slachtoffers die ook werden vermoord en waar de dader nu ook in voorlopige vrijheid werd gesteld.De familie marchal is niet de eenige die ooit te maken kreeg met dergelijk drama. dat dezen in andere omstandigheden plaats vonden doet niks af aan het feit dat ook zij hun leven lang dit trauma zullen meedragen. Neen ik kan de houding van de familie Marchal in deze zaak niet goedkeuren alhoewel ik maar al te goed zijn frustratie begrijp.

 122. Chris Zegt:

  Kardinaal Danneels zei ooit op televisie dat het een teken van berouw is als je je straf in de gevangenis wil uit zitten, m.a.w. als je iets ergs hebt gedaan, dan moet je die gevangenisstraf WILLEN niet om anderen te overtuigen, maar om je eigen ziel te proberen redden, zeg maar. De wil om vervroegd vrij te komen lijkt dan eerder het tegendeel te betekenen. Wat een hel voor Paul Marchal en de andere slachtoffers.

 123. L. Mondelaers Zegt:

  Ik kan alleen maar vaststellen dat vele mensen die reageren hier en elders zich blijkbaar van vijand vergissen en in het hele gebeuren een aanleiding zien om hun gal te spuwen over de Kerk en waarschijnlijk meteen alles wat maar naar religie neigt af te schieten. Wat hun goed recht is maar bezwaarlijk de kern van deze hele zaak uitmaakt. Ik hang geen enkele godsdienst aan maar vind dit toch naar het belachelijke neigen. Dogmatisme is duidelijk geen exclusief voorrecht van de katholieke kerk.

  Ik zal ook niet gauw een mens een monster noemen, niet omdat ik beter meen te zijn dan mijn medemensen maar juist besef dat in bepaalde omstandigheden ook ik als mens wellicht tot staat kan zijn tot gruwelijke moord. Wie zonder zonde is werpe de eerste steen, weet je wel.

 124. Raymond Zegt:

  Het gezin Marchal en de ouders van de andere vermoorde kinderen hebben zestien jaar het ergste meegemaakt wat je als ouders kan overkomen: een kind verliezen. En dan nog op deze wijze: misbruik, verwaarlozing, moord. We kunnen het onze ergste vijand niet toewensen. Naar aanleiding van de mogelijke voorwaardelijke vrijlating van mede-moordenares Martin hebben de ouders en nabestaanden van de slachtoffers kunnen ondervinden dat een zeer belangrijk (anoniem) deel van de bevolking met hen meeleeft: het moge voor Marchal en de anderen een troost zijn en een kracht om verder het rouwproces door te maken. Meestal gebeurt dit niet voor micro en camera, maar in de bescheidenheid en stilte van de eigen leefomgeving.
  Sommigen uit onze samenleving menen hierbij een reden te vinden om de kerk ervan langs te geven: een reguliere kloostergemeenschap is bereid om deze criminele vrouw uit het gezichtsveld in de beslotenheid van de kloostermuren te herbergen. Dat is voor sommigen blijkbaar voldoende om de kerk ervan langs te geven. Denkt men nu écht dat deze zusters met ongeduld zitten te wachten met het gevoel van “hoera, ze komt!” ? Neen toch ! Als het leven binnen de kloostermuren zo fantastisch heerlijk zou zijn, waarom zijn er dan niet meer intredes ?
  Laat de vermoorde kinderen, zestien jaar na de feiten, in vrede rusten !

 125. jeff v Zegt:

  Ik kan al deze commentaarschrijvers maar één raad geven, neem het heft in handen en stel u kandidaat bij de volgende verkiezing, dan kan u zelf mee beslissen. Al dit geschrijf zal niets oplossen.. Blijkbaar heeft de vlaming steeds commentaar op wat een ander uitvoerd,maar wil hij zelf niet zijn handen vuil maken om er iets aan te doen.

 126. Lie Zegt:

  Het is psychologisch gezien niet verantwoord om M. Martin vervroegd vrij te laten in een klooster.
  Ik zelf ben christelijk en psychologe maar er zijn grenzen. Indien zulke erge feiten gepleegd zijn en dan nog met herhaling, is er niets dat garandeert dat deze vrouw niets meer in haar schild gaat voeren.
  Ze zou zeer sterk moeten begeleid worden door psychologisch geschoollde mensen.

  Afgezien daarvan zou iemand met zulke zwaar gepleegde feiten voorgoed opgesloten moeten blijven, hoe erg en hard dit ook lijkt.
  Ze is en blijft een gevaar voor de maatschappij.
  Het vertrouwen in justitie gaat op deze manier weer helemaal verloren en de mensen krijgen schrik.
  We moeten met zijn allen optreden en protesteren.

 127. Dré T. Zegt:

  Sinds de affaire Vangheluwe weten we dat de Kerk van mening is dat “de slachtoffers vergeving moeten schenken”; met andere woorden : de slachtoffers moeten alles zo snel mogelijk vergeten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ook de Zusters zo denken.
  Na de affaire Dutroux beloofden onze politici “tot op het bot te gaan”; justitie en politie zouden hervormd worden. Wij, de gewone burgers, dachten toen dat we ons na al die aangekondigde hervormingen veel veiliger zouden gaan voelen. Maar daar hebben we nog niet veel van gemerkt.

 128. Geert Zegt:

  Het is vreselijk wat er destijds gebeurde met name voor de families van de slachtoffers in het bijzonder.
  Als katholiek ben ik echter toch van mening dat Mevr. Martin vervroegd mag vrijkomen. Iedereen heeft recht op een tweede kans indien hij of zij tot inkeer kan komen en daar de maatschappij kan van overtuigen.
  Strikt juridisch gezien heeft Mevr. Martin recht op vervroegde vrijlating. De wet is de wet en die moet gelden voor iedereen ook al hebben sommigen het daar moeilijk mee. Een mens moeten dingen kunnen loslaten en afsluiten om alzo verder te kunnen gaan met het leven. Jezelf en anderen blijven kwellen met wat er in het verleden gebeurde lost helaas niets op. De media aandacht constant opzoeken maakt het alleen maar erger. Let’s go on with our lives …

 129. johan denys Zegt:

  laat ons de scheiding tussen kerk en staat behouden en versterken: geen enkele godsdienst krijgt nog een cent subsidie van de gemeenschap. Dat ze zelf hun kerken, kloosters en eigendommen onderhouden en dat ze zelf hun priesters, immams, dominees betalen.
  Het zal rap gedaan zijn met selectief de barmhartige samaritaan uit te hangen.
  Selectief inderdaad: MM mag op opvang rekenen, Vangheluwe ook, de duizenden sukkelaars die hier op straat moeten slapen niet.

 130. Lieve V. Zegt:

  Hoe is het toch allemaal mogelijk…..michelle heeft er goed voor gezorgd dat ze niets aan schadevergoeding kan betalen….alles op naam van moeder gezet en daarna laten overgaan naar kinderen. Van enig schuldgevoel is echt geen sprake bij haar van herstelgedrag ook niet. Nooit klaarheid willen scheppen over wat met de kinderen allemaal is gebeurd. Is een recidiviste. Hoeveel kansen gaan we haar nog geven…..

 131. René Dewaele Zegt:

  Ons rechtsysteem is hetgene wat de politiek, via de wetgeving, ervan maakt. Ook ik meen de huidige frustratie te begrijpen. Maar dit neemt niet dat wij zelf voor rechter mogen spelen. Wij, ‘leken in het vak’, horen niet iemand te oordelen of te veroordelen.
  Wij leven in een rechtsstaat met scheiding der machten en dit maar goed ook. En we mogen ons niet laten leiden door maatschappelijke emotionele toestanden. De rede moet de bovenhand hebben.

 132. Stefaan Zegt:

  Het ergert me matemoos dat de laatste tijd de Heren Marchal, Lambreks en Lejeune proberen het debat te monopoliseren. Zij claimen het alleenrecht op de waarheid. Mijn respect en sympathie voor deze heren is de laatste weken als sneeruw voor de zon verdewenen

 133. leen vos Zegt:

  ik lees net in De Standaard , dat een villa en sieraden en de erfenis van Mv Martin via een trucje in handen zijn van haar kinderen.
  Dus geen schadevergoeding voor de ouders van de slachtoffers.
  Is dit berouw??

 134. René Lenaerts Zegt:

  @stefaan

  Op deze site, die heus niet door gans Vlaanderen bezocht wordt verschenen tot nu al 132 reacties, de meesten unaniem positief tegenover de getroffen ouders, negatief tegenover de clarissen maar volgens mij vooral niet negatief genoeg tegen de politiek ter zake.

  In een affaire, die destijds op zijn minst 300.000 mensen uit het niets mobiliseerde voor een witte mars, die een politiehervorming te weeg bracht en waar een assisenjury uitspraak over deed, toestaan dat er een averechtse wet blijft bestaan en toegepast wordt om de symbolen van het kwaad loste laten, moet voor deze ouders nog oneindig meer ondraaglijk zijn dan voor de modale burger.

  In de plaats van deze ouders zou ik niet alleen “het debat monopoliseren”, ik vrees dat ik uiteindelijk het recht in eigen handen zou nemen.

 135. Luc Lowel Zegt:

  De kerk heeft eeuwen gedweept met straf en boete, de hel, het vagevuur…..oh ja en met het begrip ‘doodzonde’. En nu plots gaan ze onderdak bieden aan pedofielen en kindermoordenaars. Ik ben christelijk/pastoraal aktief maar dit gaat mij te ver.

  Van het moment dat volwassen aan de integriteit van kinderen raken, wordt er een deontologische grens overschreden waar geen juridische haarkloverij een rol zou mogen spelen.

  Hoe durft men zeggen “let”s go on with our lives” alvorens zulke flagrante onrechtvaardigheden de ouders van deze kinderen blijven achtervolgen.

 136. Jan Dem. Zegt:

  Dat Paul Marchal in dit opiniestuk de “Kerk”, er bij betrekt en zo aan velen hier, op dit forum,de gelegenheid geeft aan goedkoop anti-clericalisme te doen, vind ik er echt over, en bovendien onjuist en dom.
  Ook YDSm. in De Morgen, (zeker geen pilarenbijter), zei terecht dat ons strafrecht niet gebaseerd is op wraak, en men bij de toepassing van de wet op de voorwaardelijke invrijheidsinstelling geen uitvoeringsmaatregelen ” à la carte” kan nemen, voor de énen wel, voor de anderen niet. Dit is onmogelijk.
  De wet kan alleen veranderd worden door een nieuwe wet, gestemd door een meerderheid in het Parlement.
  Dus alleen, een stem in het stemhokje, kan verandering brengen.
  Ik daag allen, die hier zo graag de “Kerk” bashen eens uit het oordeel te vragen van juristen en moraalfilosofen van de VUB of de ULB, laten wij zeggen, de eerder “vrijzinnige” universiteiten. Ik ben er zeker van dat deze wetenschappers ook éénsluidend zullen zeggen, dat de wet, zoals hij nu éénmaal is, kan en mag toegepast worden.
  En het zou Paul Marchal sieren, met al zijn onverwerkt verdriet, waarmede ik volledig empathie voel, dat hij tenmiste zou vragen dat men stopt met het besmeuren en belagen van een klooster van enkele Clarissen. Zulk een klooster besmeuren is ten slotte zichzelf besmeuren.

 137. Frank Vanspauwen Zegt:

  geen externe links - mod

 138. Frans Zegt:

  Ik kan enkel maar de inhoud van enkele reacties beamen welke aanduiden dat, los van al dat sentiment - na meer dan 15 jaar- wijzelf via onze verkozenen in het parlement wetten laten opstellen en goedkeuren voor uitvoering en de uitvoerende macht instaat voor uitvoering ervan. M.M. is derhalve strikt volgens dit principe in vrijheid gesteld, alhoewel vrijheid in dit geval erg relatief is. Nooit buiten een besloten gemeenschap kunnen treden, geen omgang met boze medeburgers(!), geen deelname aan een dagdagelijks leven waarop men nochtans recht gekregen heeft.
  Mr. Marchal krijgt voor mij zowel in de pers maar vooral op vrt een te groot draagvlak, teveel door ons betaalde zendtijd, om zijn mening/opinie aan de bevolking mede te delen. Zoals hierboven reeds aangehaald door een andere schrijver begint dit flink te storen en stel ik me de pertinente vraag of er andere motieven spelen. Andere families, ouders welke een kind verloren in gelijkaardige omstandigheden, bij een ongeval of zelfs door een ziekte op jonge leeftijd zijn ook door een hel gegaan, hebben ook persoonlijke drama’s doorleeft, hebben relaties zien stuklopen. Mobiliseren zij de gemeenschap? Neen. Zij dragen dit met waardigheid en vermoedelijk komen zij er gelouterd uit precies omdat zij het niet nodig vonden wraaklust aan te wakkeren. Zij vonden in al hun verdriet gehoor bij weldenkende mensen en daar kan en wil ik veel respect voor opbrengen.
  Het optreden van Marchal t.o.v. de zusters, welke hun dagelijks leven niet zullen vergemakkelijken door hun bereidwilligheid onderdak te verschaffen aan M.M., vond ik overigens erg ongepast.

 139. Pascale Zegt:

  Er schort iets als de MM’s van deze wereld kans maken op vervroegd vrijkomen. Dit forum bewijst dat we bij ernstige gevallen over uitzonderingswetten moeten beschikken. Dat is werk voor onze politici, die met het oog op het geval Martin, al eerder hadden moeten reageren. Nu is het kalf natuurlijk verdronken en moeten we met de consequenties leven. Ik weet niet in hoeverre de getroffen families ooit aan de alarmbel trokken, want ook zij wisten dat MM vervroegd KON vrijkomen. Misschien hadden ze vertrouwen dat de ernst van de feiten in acht kon worden genomen. Althans dat is wat velen van ons dachten.
  Met al diegenen die het over een tweede kans voor MM pleiten of een vorm van medeleven vragen, ben ik het grondig oneens. Kinderen raak je niet aan! Punt. En dit geval is in zijn soort nog gruwelijker omdat het in tijd zo lang duurde. Niets opwelling, maar alles mooi uitgelijnd, uitgekiend, gekonkelfoesd, georganiseerd, beredeneerd, in scene gezet. De ontreddering van kinderen niet voelen, niet meebeleven en verder gaan in de boosheid, daar moet je een monster voor zijn. Kan zo iemand echt veranderen? Moeten wij het risico nemen dat te geloven? Experts terzake hebben al meer dan eens bewezen dat ze niet onfeilbaar zijn. Recidivisten genoeg…trouwens ten aanzien van zware schuld staat zware straf.
  Wat de kerk betreft, die heeft zichzelf bij deze opnieuw geen dienst bewezen…..

 140. Marc Leys Zegt:

  naast de kwestie - mod

 141. Bart Zegt:

  De zusters van Malonne menen in eer en geweten Michelle Martin te moeten opvangen. Dat is hun goed recht. Daarmee geven ze gestalte aan het evangelie van waaruit ze leven. Het staat de ouders natuurlijk vrij om de zusters te vragen van hun voornemen af te zien. Het staat de zusters vrij om bij hun beslissing te blijven. Of er daarom een guerilla moet ontketend worden vóór de kloosterpoort? Of er daarom met bakken drek in de richting van de kerk, waar ook zeer veel ontzettend fijne mensen deel van uitmaken, moet worden gegooid, durf ik te betwijfelen. Ik heb de voorbije dagen ontzettend veel onzinnige en kwetsende taal gehoord en gelezen. Wie daar beter van wordt, wiens tranen daarmee worden gedroogd..?
  De Wet-Lejeune moet - door wie dat wenst - via politieke weg worden aangepast. Het zijn niet 11 bejaarde Waalse kloosterlingen die daarvoor verantwoordelijk zijn. Gelukkig verloopt het debat bijwijlen wat genuanceerder en denken velen ook genuanceerder dan vaak klinkt. Ik stuurde een mail naar Malonne om de zusters te bemoedigen. Honderden anderen deden dat inmiddels. Ik wil veel respect opbrengen voor de ontzettend grote pijn van de ouders, maar niemand mag van mij haat propageren en onze jeugd een menselijke toekomst ontzeggen. Niemand.

 142. Frank Vanspauwen Zegt:

  Het stoort me dat mijnheer Marchal de publieke opinie wil manipuleren. Hij is voorzitter van de vzw An, en op de website van die vzw An, staat een verslag van het proces Dutroux, opgetekend door Luk Remans, een medewerker van die vzw An. Op 10 mei 2004 schrijft Luk Remans dat die dag op het proces in Aarlen 8 psychiaters, neuro-psychiaters en psychologen verklaren dat Michelle Martin een wat broze persoonlijkheid heeft, fragiel is, beïnvloedbaar, afhankelijk maar intelligent. Nergens lees ik in het procesverslag van Luk Remans dat Michelle Martin wordt getypeerd als een psychopate. Op 6 mei 2004 schrijft Luk Remans over Dutroux dat die dag op het proces verschillende psychiaters verklaren dat Dutroux de perfecte psychopaat is, dat het geen zin heeft om hem te behandelen in een instelling, en dat hij de theperapeut alleen maar zou gebruiken om zijn werkwijze te perfectioneren. In de veronderstelling dat de informatie van Luk Remans correct is, lijkt het me dat mijnheer Marchel, die toch voorzitter is van die vzw An, in bovenstaande opiniebijdrage Michelle Martin doelbewust verwisselt met Marc Dutroux.

 143. Francis Zegt:

  Bovenstaande reacties, tonen net zoals op andere fora, alsof er twee kampen zijn.
  Ik denk dat dit niet het geval is, maar dat alles afhangt vanuit wel standpunt je naar de feiten, het verleden , het heden en de toekomst kijkt.

  Vanuit het standpunt van de slachtoffers , hun ouders en familie is het best begrjpelijk dat je niet wil dat MM (vervroegd) vrij komt.
  Als je opmerkt dat MM nog nooit spijt heeft getoond, en de slachtoffers ook financieel niet wil vergoeden ( een mensenleven en gewelddadige misdaden kan je natuurlijk niet vergoeden met wat euro’s ), ook dan gun je deze vrouw geen vervroegde vrijlating.
  Dat de opvang dan gebeurt vanuit christelijke hoek, valt ook al niet goed omdat de assocoatie met recente feiten rond Brugge, stilzwijgen van kerkleiders tot in Rome, velen doen twijfelen of christelijke waarden wel de moeite zijn om nageleefd te worden.

  Als je het vanuit juridisch standpunt bekijkt, zou MM kunnen vrijgelaten worden. De uitspraak hierover is reeds meer dan 10 jaar geleden gebeurd, midden in een tijd waar iedereen twijfelde aan justitie, waarin de politie werd hervormd, waar burgers het nodig vonden om hun stem te laten horen door o.a de witte mars.
  Zou vrijgelaten worden is niet moeten vrijgelaten worden. Maar zij die hierover beslissen zullen toch niet over een nacht ijs gaan, en weten best wel waar het over gaat.
  In de rechtzaal gaat het er soms hard aan toe, en elke regel of uitspraak wordt gewikt en gewogen, er wordt gezocht naar procedure fouten etc..
  Zij die met zoveel overgave willen verhinderen dat MM vervroegd vrijkomt, kunnen zich best via deze weg een oplossing zoeken.
  Ik ken niet alle details, maar voor die vrijlating zijn er verschillende voorwaarden gesteld.
  Misschien een oplossing om ze een voor een nog eens na te kijken.
  Ik heb gehoord dat het klooster in Malonne geen 100 km verwijderd is van een of meerdere woonplaatsen van slachtoffers. Hoe gastvrij ze in Malonne ook zijn, als aan die voorwaarde niet voldaan is komen ze niet in aanmerking om MM op te vangen (tijdens haar vervroegde vrijlating) en lijkt me dit de enige weg om de vrijlating niet te laten doorgaan.Alle andere emoties, hoe verklaarbaar ook, zullen niet veel helpen. Helaas, voor hen die zich vooral via hun emoties laten leiden.

 144. Venken Joris Zegt:

  Ik zie geen enkele reden om MM een nieuwe kans te geven. Iemand die een straf krijgt voor zulke ernstige feiten die moet je niet vroeger vrij laten. Ik lees hier heel genuanceerde antwoorden en dikwijls kan je nog in de redenering mee gaan maar dat maakt de feiten niet minder erg. Door nu te doen alsof de tijd alles heelt klopt niet. Misschien dat we met onsallen terug d journaals moeten herbekijken van die verschrikkelijke dagen en de de witte mars die er op volgde. Hebben we met ons allen last van geheugenverlies of zijn de voorbije jaren onverschilliger geworden? Zo lijkt het wel.

  Stop a.u.b. eens met het aanpakken van de heer Marchal. Hij heeft het volste recht te zeggen wat hij te zeggen heeft ook als het gaan over een paar nonnen in een klooster.

Plaats een antwoord op het bericht