deredactie.be - OPINIE

Twee drietrapsraketten

12 / 09 / 2012

De opiniepeiling van begin deze week was de vierde op rij die voor de radicale Vlaams-nationalisten (N-VA en het Vlaams Belang) een absolute zetelmeerderheid voorspelt in het Vlaams Parlement. Sinds december vorig jaar wijzen alle peilingen, op één na, in dezelfde richting : de V-partijen verwerven een absolute meerderheid in zetels, waardoor de N-VA in elk geval ‘incontournable’ wordt bij de Vlaamse regeringsvorming.

Ik zal de laatste zijn om overdreven veel geloof te hechten aan peilingen. En bovendien kan er de komende 21 maanden nog veel gebeuren. Om maar iets te zeggen : na de overwinning van de Rode Duivels tegen Wales kunnen de Belgischgezinden er luidop van beginnen te dromen dat de wereldbeker in Brazilië (waarvan de start ongeveer zal samenvallen met de verkiezingen) roet in het Vlaams-nationale eten strooit.

Euforie wordt paniek

Maar toch, de impact van de peilingen op de politiek is onmiskenbaar. Vooral langs Franstalige kant is die zonder meer spectaculair. Na het succes van de communautaire onderhandelingen en het aantreden van Di Rupo I was de euforie groot. Bart De Wever lag uitgeteld in de touwen. De Vlaamse kiezer zou zijn extremisme ongenadig afstraffen, en de traditionele partijen rijkelijk belonen voor hun staatsmanschap. Maar de opiniepeilingen laten keer op keer precies het tegenovergestelde zien. Daardoor slaat de Franstalige euforie om in paniek. Het beeld van De Wever als leeglopende ballon ruimt plaats voor dat van de drietrapsraket : De Wever wint eerst de verkiezingen in Antwerpen, krijgt daardoor voldoende momentum om de verkiezingen van 2014 te winnen, en roept vervolgens de Vlaamse onafhankelijkheid uit.

De recente verklaringen van een aantal Franstalige politici over de voorbereiding van het plan B zijn symptomatisch voor die paniekaanval. De grote vraag is nu welke invloed dit alles zal hebben op die andere drietrapsraket : de staatshervorming. De lancering daarvan is tot nu toe vlekkeloos verlopen. De institutionele meerderheid vormt een gesloten falanx die de controversiële eerste fase van de staatshervorming (splitsing BHV) met gemak door het Parlement heeft geloodst. Over de definitieve voorstellen voor de tweede fase (hervorming Senaat en samenvallende verkiezingen) werd in juli verrassend snel een akkoord bereikt.

Derde fase

Maar het echte werk begint nu pas. Over de eerste twee fasen was het institutionele akkoord zeer gedetailleerd (met uitzondering van de bevoegdheden voor de Senaat). De derde fase (nieuwe bevoegdheden en herziening financieringswet) is heel ander bier. Niet alleen gaat het hier om een veel complexere operatie, bovendien is het akkoord zelf op veel punten vaag. Bijkomend probleem is dat ook de deelstaten bij de besluitvorming moeten worden betrokken. En de Franstaligen zijn het onderling nog niet eens geraakt over het inpassen van de nieuwe gemeenschapsbevoegdheden in hun complexe institutionele model. Voor Le Soir (31 augustus) zijn dat evenveel redenen om zeer pessimistisch te zijn over het slagen van de derde fase.

Het is onvoorspelbaar welke invloed de lokale verkiezingen hierop zullen hebben. Een geslaagde lancering van De Wever’s drietrapsraket kan de Franstaligen ertoe aanzetten om niet te moeilijk te doen over de derde fase. De redenering is dan dat een rimpelloze en verregaande derde fase misschien nog de enige manier is om de N-VA de wind uit de zeilen te nemen tegen 2014. Alleen, met de splitsing van BHV heeft dat blijkbaar niet gewerkt. Vandaar een andere mogelijke reactie. Als er in 2014 toch een big bang staat te gebeuren, waarom dan nu nog veel tijd en energie steken in die derde fase ? Waarom nu de Vlamingen ter wille zijn en bakzeil halen in de ogen van de achterban, als het institutionele bord toch helemaal wordt afgeveegd in 2014 ? En trouwens, het enige wat de Franstaligen echt wilden, een royale herfinanciering van Brussel, is nu al grotendeels in de sjakos.
Anders gezegd : misschien wordt het na 14 oktober dekking zoeken als de derde trap van de staatshervormingsraket met veel lawaai explodeert.

Bart Maddens

(De auteur is politicoloog aan de K.U.Leuven) 

@Allen : reageren op deze opiniebijdrage impliceert dat u instemt met de regels voor deelname aan onze discussieforums; lees dus de regels - mod

34 Antwoorden op “Twee drietrapsraketten”

 1. m ki Zegt:

  Ik heb het hier al eerder gezegd op dit forum. In 2013 laat de PS de regering rechtstreeks of onrechtstreeks vallen. Ze hebben daar alle belang bij:
  - bhv is gesplitst
  - brussel heeft zijn extrafinanciering
  - de staatshervorming is niet gebeurd
  - ze proberen hun electoraal verlies te minimalizeren

  Hun regeringspartners dat kan hun heus niet meer schelen. Als de boot begint te zinken is het gewoon ieder voor zich, toch?

 2. Johan Blaekdal Zegt:

  Ondertussen heeft nog niemand een antwoord gegeven op de vraag die Frank Vandenbroucke ooit stelde aan Danny Pieters, de sociale-zekerheid-”specialist” der Vlaams-nationalisten: Gegeven het arbeidsrecht en de sociale zekerheid worden gesplitst in een Vlaams en een Waals stelsel. Wat gebeurt er dan met die honderdduizenden forenzen in Brussel? Als Piet in Brussel gaat werken heeft hij dan een 38urenweek en brugpensioen op 58 jaar, en voor Pierre is het een 37urenweek en brugpensioen vanaf 57? Of is het misschien aan de bedrijven te beslissen: in brasserie La Poste werkt men 40 uren en in eetcafe Den Hemel 38? Hoe moet dat nu gaan?

  Zo stilaan zijn de enigen zonder uitgewerkt plan B de Vlaams-nationalisten zelf. Wat nogal bleek tijdens federale onderhandelingen, toen ze niet wisten uit welk hout pijlen maken, en naast kortgebroekte slogantaal geen enkel praktisch uitgewerkt en correct becijferd voorstel op tafel konden leggen. Probeer daarmee te onderhandelen. Enfin, met nul plan van aanpak, zou ik niet te hard van stapel lopen betreffende de gebeurtenissen van 2014. Begin eens met de creatie van een realistisch voorstel over de verdeling van de staatsschuld waar alle partijen zich achter scharen. Dan zullen we verder klappen.

 3. Toon Van den Durpel Zegt:

  Prachtig hoe Maddens, een eminentie onwaardig, hier in deze opinie zekerheden en wenselijkheden permanent door elkaar schud om de perceptie op te wekken dat zowel de electorale verworvenheden van de NV-a bij komende verkiezingen alsook het feit dat België niet meer zou voortbestaan, bijklank te geven. Tot vandaag heeft diezelfde NV-a nog niets gepresteerd wat staatshervorming betreft. Daarenboven zwijgt NV-a in alle talen als het Brussel betreft en hun houding tegenover Brusselaars en Vlamingen in één van de Europese hoofdsteden. Doen alsof Brussel geen groeipool voor Vlaanderen zou zijn is zowat het enige dat men in hun onduidelijkheid kan ontwaren. Niet verder raken dat de herfinanciering in de sjakos zou zijn (dixit Maddens) is een kaakslag voor alle Belgen, Brusselaars en Vlamingen die dagdagelijks dankzij de hoofdstad hun boterham verdient.
  Buiten het feit dat 14 maanden onderhandelen niets opleverden op federaal vlak en het permanente gekrakeleer in de Vlaams regering met coalitiepartner Sp.a, staat er niets op het Vlaams-Nationalistisch palmares. Dan was Hugo Schiltz wel uit andere hout gesneden !
  Ik zou dus zeggen, doe zo voort NV-a, de wind komt uiteindelijk niet IN de zeilen maar vooral van voor. Dat mocht op termijn, dankzij de verrottingsstrategie (of was het een pré-Maddensdoctrine), ook het Vlaams Belang ervaren.

 4. nicolas Zegt:

  Johan,

  Ik heb ook 1 vraag voor jou.

  Als er ooit 1 eurocent van Wallonnië naar Vlaanderen zou getransfereerd moetern worden, hoelang denk je, dat in dat geval België nog zou blijven bestaan?

  En zeg niet dat dat vroeger het geval was. Toen gingen de Vlamingen in de Walen werken in omstandigheden die zeer mensonvriendelijk waren. Nu komen er geen werken hier, we moeten Polen gaan halen.

 5. Luc A. Jacobs Zegt:

  Ik zou wensen dat Maddens gelijk had. Geen idee wat het beste is, maar nog twee jaar moeten wachten op federale verkiezingen lijkt in ieder geval vervelend. Anderzijds kunnen misschien in die 2 jaar nog wat kiezers worden gewonnen. 2 jaar extra duidelijkheid over waar de traditionele vlaamse partijen meer belang aan hechten, hun federale regering of wat hier de politieke stemming is. Ik stel voor dat ze de gemeenteraadsverkiezingen gewoon een opiniepeiling noemen, zoals vorig jaar toen ze toegaven aan Di Rupo er ook al opiniepeilingen waren en die toen ook al juist een reden waren om door te gaan. Zelfs de 2010-stemresultaten waren uiteindelijk weinig meer dan een opiniepeiling, want ze waren niet eens echt nodig om tot een regering te komen.
  @ Johan Blaekdal
  Ik vermoed dat de specifieke regels van het land of de regio waar men werkt (in dit geval Brussel) van toepassing zouden zijn. Als Brussel gemeenschappelijk beheerd zou blijven worden, zouden de regio’s/gemeenschappen daar wellicht een compromis voor moeten uitwerken dat voor alle forenzen geldt (compromissen zoals ze nu voor heel België worden gemaakt). Als Brussel ook afgesplitst zou worden, dan zou Brussel die regels zelf bepalen voor diegenen die er werken. De sociale zekerheid van Brussel zou in dat geval ook mede-aangevuld worden door de forenzen (via de rsz-bijdrage uit het loon). Dat zou me een normale werking lijken, maar het is dus maar een vermoeden.

 6. Hans Becu Zegt:

  @ Johan Blaekdal

  Alsof al die ander politici in detail op voorhand elk detail van een groot politiek initiatief bestudeerd hebben. Toen ze tot de europese eenmaking beslisten, wisten ze dan alles op voorhand ?. Als ze dat hadden geprobeerd, waren we nu nog bezig, en had er nu nog wel een of andere een of andere bedenking.

  @Toon van den Durpel

  De nva heeft er zich gelukkig voor behoed niet wéér eens het tot in den treure opgehemelde “bricolage”-compromis à la belge te sluiten, dat weer de kiem van een volgend conflict in zich draagt. Zo zijn we nu al 200 jaar bezig, en U moet mij nog altijd eens uitleggen waarom de voorstanders van België er nooit zijn in geslaagd de fouten uit de constructie te halen en het geheel fundamenteel te corrigeren, zodat het wérkt zonder dat het ons een fortuin kost. Maar neen, als de zaak na bricolage voor de zoveelste keer weer vastloopt, is het toch de schulde van die Flaminganten. . Vlaamsnationalisme, mon cher, is een gevolg van Belgische geknoei en would be compromissen, en is niet de oorzaak van de communautaire problemen.
  En wat brussel betreft : het zijn niet bepaald de Vlaamsnationalisten die een derde gewest wilden, maar de Brusselaars zelf. het zij zo, maar ze zullen hun verantwoordelijkheid moeten nemen en uiteindelijk zelf hun autonomie financieren. Willen ze externe financiering, dan is er inspraak van hij die (mee)betaalt. Verder zie ik absoluut geen probleem : je rijdt of belt of mailt vanuit Vlaanderen naar Brussel net zoals voorheen binnnen de EU. Dus we hebben de lusten, maar niet de lasten. Leuk toch. En Zaventem ligt in Vlaanderen, voor wie nog in termen van staatsgrenzen en slagbomen denkt. +zoals in bye bye belgium zekerst…
  De Vlaamsnationalisten zijn zogezegd oubollig, maar de “corridor” is wel een franstalig idee op tweedewereldoorlogniveau.

 7. benny Zegt:

  Was dat niet de zelfde Maddens die hier ooit in een opinie stuk stelde dat de financiele markten er wel zouden voor zorgen dat ons land bankroet zou gaan? De rente om geld te lenen was toen ondragelijk geworden.Ondertussen vloeide er heel wat water naar de zee en leent ons land aan het laagst mogelijke tarief.Dat Maddens dat niet voorzien had.

 8. Bernard Zegt:

  @Benny: de spread met duitsland in nog niet echt veranderd en als frankrijk de zakenv verknoeit gaat belgië mee. De crisis is ten andere nog niet over. Dus ik zou maar niet te hoog van de toren blazen. Zeker niet aangezien u supportert voor een landje waarin de minderheid er niet eens in slaagt om de door hen gewenste opdeling in taalgebieden te respecteren.

 9. Bruno Floré Zegt:

  Ik lees net dat Vlaanderen van Fitch rating AA- krijgt, maar dus geen AA+, want ‘de negatieve outlook is een rechtstreeks gevolg van de Belgische rating, die ook AA- bedraagt. .” Maw, zonder belgie zat Vlaanderen in AA+, de hoogste (en dus goedkoopst om te lenen) rating. Un grand merci, la belgique.

 10. Richard van Egdom Zegt:

  Ondertussen is het wel zo dat al die miljarden van CD&V voor Brussel en Wallonië … er niet zullen zijn voor het broodnodige extra ergotherapeuten en orthopedagogen in onze rust en verzorgingsinstellingen. Zo zien we maar hoe naïef we waren te geloven dat die partij christelijk en/of sociaal was. Gelukkig wezen ze ons toch met hun eigen slogan de weg: ‘Wie gelooft die mensen nog?’. Wie gelooft er nog dat ze christelijk, democratisch of Vlaams zijn? Di Rupo?

 11. P. Smets Zegt:

  @ Toon Van den Durpel

  ‘eminentie’ ???

 12. P. Smets Zegt:

  @ Bruno Floré

  de hoogste rating is niet AA+ maar AAA.
  Bezint eer ge schrijft.
  Néanmoins: un grand merci !

  @ Bernard

  ah, dus deze keer zijn het niet de Walen, maar de Fransen die we de de Zwarte Piet moeten doorschuiven. Wie volgt?

  PS 1 Misschien moet u ook niet te hoog van de toren blazen. Uw Nederlandse geestesgenoten hebben juist een pandoering gekregen waar ze efkes moeten van bekomen.

  PS 2 ‘minderheid’: was u ook zo gebelgd toen er onder ‘Martens’ geen meerderheid aan Franstalige kant was?
  Of: “Uw oneliners zijn soms leuk, soms niet, maar u heeft er nog nooit een maatschappelijk probleem mee opgelost.” Als u de hint begrijpt.

 13. ND Zegt:

  Mr Maddens

  In Nederland stemt de helft van de bevolking liberaal en de andere socialist.
  Mischien kan uw populist De Wever dat land ook splitsen.
  Twee culturen, twee democratieen.

 14. ND Zegt:

  Mr Maddens

  In De Tijd van woensdag op de pagina Politiek en Economie.
  Een volledige pagina over het dieetboek van Bart De Wever
  Maar bij doet het niet voor de politiek.
  Hij doet het voor de obesitaskinderen.
  En de vlaming slikt het.

 15. leen vos Zegt:

  Prof. De Vos had het in een vroegere kolumn voorspeld.Bhv zou vlot gesplitst worden wegens het rijkelijk bedrag voor Brussel.
  De overheveling van de versnipperde bevoegdheden zal trager gaan.Peeters voelt de bui al hangen.

 16. B Ives Zegt:

  ‘De Wever wint eerst de verkiezingen in Antwerpen, krijgt daardoor voldoende momentum om de verkiezingen van 2014 te winnen, en roept vervolgens de Vlaamse onafhankelijkheid uit.’
  Hopelijk is BDW verstandiger dan Wilders, die wilde uit de euro en de EU, de kiezer heeft hem bedankt. Als het aan Wilders lag richte hij weer de Oost Indische companie op, de gouden eeuw. Gelukkig primeert dan wel het gezond verstand van de kiezer. Vlaanderen onafhankelijk, academisch en leuk om over te discuteren, alleen onverkoopbaar. Er is geen meerderheid voor te vinden in Vlaanderen.
  En net daar ligt ook de zwakte van NVA, de oplossingen komen bovenal door (nog te splitsen) gesplitste bevoegdheden, als die niet gerealiseerd worden is het sowieso over. Als ze gerealiseerd worden is het ook nog niet gewonnen, ontvetten overheid, vergrijzing etc. Als burgemeester van Antwerpen zal BDW zijn kaarten op tafel moeten leggen en aantonen dat hij kan besturen.

  Eén tip aan BDW, geniet van het succes, electoraal komen de mooiste jaren. Als de explosieve groei sommigen naar het hoofd is gestegen en de ruzies beginnen in de partij, wees dan verstandig genoeg er een punt achter te zetten. Je kan nu al zien dat in de die explosieve groei al de kiem zit van de teloorgang.
  Verhofstad had zijn partij ook ver boven zijn natuurlijke grens getild, nu zitten ze in zak en as bij VLD. Want waar de hoop groot is volgt onvermijdelijk de teleurstelling van de kiezer.

 17. hans becu Zegt:

  @ benny

  wat je schrijft is niet juist. citeer maddens correct met plaats, datum titel. Het renteverschil met duitsland blijft grosso modo even groot, alleen is het rentepeil in zijn geheel gezakt, zodat we minder betalen.Duitsland heeft zelfs negatieve rente. En als jij nu denkt dat ik geloof dat dit dankzij elio is. Ik zou het verschil in rating wel eens willen zien tussen wallonië, brussel en vlaanderen als er werkelijk autonomie is.

 18. Paul Hoornaert Zegt:

  Opiniepeilingen terzijde gelaten, er komen zeker verrassingen op 14 october.Het Vlaams Belang kan zijn matten rollen. Het intellectueel niveau van deze partij heeft haar steeds in de isolatie gedrukt.
  Toegeven de baas van de NV-A is uit een ander hout gesneden, maar moet nog steeds zijn dikke vis binnehalen.Het is nu of nooit.
  Ofwel wordt er werk gemaakt van een diepgaande structurele staatshervorming , en krijgen de gewesten niet alleen cash transferts , maar ook volle bevoegdheid en middelen om leiding te geven , zodat ze zelf hun prioriteiten kunnen bepalen.In de zesde staatshervorming blijft de macht van Vlaanderen aan de leiband , en zal verandering beperkt blijven.
  De andere optie is de NV-A te isoleren en de PS een nationale rol te laten spelen , die keer op keer indruist tegenover de economische en financiële belangen van Vlaanderen.De PS en Di Rupo zijn sterk en incontournable in hun thuismarkt , aan hen hun gewest met de nodige stoumoedigheid een nieuw elan te geven en het Marshall plan te verwezenlijken..
  Belgie kan niet langer zijn rangorde in de wereld handhaven , en zal dus blijven afglijden in het huidige versnipperde politieke landschgap.

  De kiezer is nog nooit voor een zo duidelijke keuze gesteld sinds 1950., hij gaat voor een wezenlijke verandering of een stagnering

 19. benny Zegt:

  @Bernard. Ik zal nooit hoog van de toren blazen.Dat laat ik liever over aan “anderen” die zeggen over hét wondermiddel te beschikken om de crisis op te lossen zonder inlevering of belastingverhoging.Toen de spread heel hoog stond kon zelfs de grote leider zijn leedvermaak moeilijk verbergen.Toen de spraed klom was het de schuld van de regering.Toen hij daalde was het dank zij Draghi.Het lijkt er sterk op dat ook jij spijt hebt dat de spread niet hoger staat.Ondertussen verneem en lees ik dat de vlaamse belastingbetaler zich moet klaar houden om een groot mediabedrijf uit de nood te gaan helpen.

 20. Kris B Zegt:

  Tja, het is al langer bekend dat vlaamsnationalisten verder dan Mars leven. Ik sta telkens versteld dat hun ‘opinies’ als relevant worden beschouwd.

 21. Marc Leys Zegt:

  @ ND (Noël Devis)

  Nederland splitsen? ik meen dat dat land net bewijst dat een land met twee dominante en tegengestelde meningen niet hoeft te splitsen, gelieve verder op te merken dat van zodra de Walen in 1912 merkten dat zij hun manta van 1830 “La Belgique sera Latine ou ne sera pas” er niet doorkregen, dat zij toen reeds aan de Koning vertelden dat hij naar de pomp kon lopen met zijn Belgique, “Sire, il n y a pas des Belges”. De bredere Vlaamse Beweging heeft steeds voor zelfbestuur geijverd omdat er federaal vanuit Wallonië steeds stokken in de wielen werden gestoken en de Vlamingen gaven maar steeds met lange tanden toe “omdat anders het land blokkeerde”…. Niet de Vlamingen zijn onverdraagzaam in deze dan wel de Walen, en niemand anders.. Toppunt is wel dat het Waalse beleid de helft van de Waalse jeugd verwaarloost en achter(lijk) stelt door die kinderen gewoon geen Nederlands te leren, waardoor hun kansen op de Belgische abeidsmarkt zwaar onderuit gaan, kijk maar naar de Brusselse Allochtonen waar diegenen die een kursus Nederlands mochten volgen van de Winkeliers van de Nieuwstraat zééér gemakkelijk hun weg konden vinden naar beter betaalde en beter gereglementeerde jobs… Maar nee..; liever de mensen in het Ghetto van de Eentaligheid opsluiten ipv hun te laten emanciperen…
  marc

 22. Frederik Zegt:

  @ND (13/09/2012 om 07:49) :

  Gelieve de waarheid niet te verkrachten : in Nederland haalt het liberale VVD 27% van de zetels binnen, het socialistische PvdA 26%. Nogal veraf van de helft die u beide partijen toedicht. Maar soit.

  Ik weet niet of u het liberale programma van de VVD kent, maar het loont zeker de moeite het een diagonaal door te nemen. Om dan tot de onthutsende vaststelling te komen dat het vrij nauw aanleunt bij de standpunten van de N-VA…

  @P. Smets (13/09/2012 om 02:08) :

  Het mag wel duidelijk wezen dat de Nederlandse PVV niet de geestesgenoten zijn van de N-VA, maar van het VB…

 23. Laurens Zegt:

  Ook hier hetzelfde: waarom zóveel aandacht voor N-VA? Ik pleit niet voor een stilzwijgen, zeker niet. De partij is zeker maatschappelijk relevant (grotendeels ook dóór de VRT weliswaar). Maar 3 opiniestukken in dit katern waar overwegend positief gesproken wordt over BDW of zijn partij, is van het goede te veel. Een staatszender moet evenwichtig zijn in haar aanbod. Toch werd BDW 3x een hoofdrol gegeven in actualiteitsprogramma’s van de VRT in de laatste week: tweemaal in Terzake en éénmaal in de 7e Dag.

  Neem daarbij de berichtgeving in andere kranten en het circus is compleet: BDW verscheen met zijn dieetboek in zowat alle kranten en ook de media van de VRT zelf, in het Nieuwsblad en DS volgde een verhaal over de kok van BDW die “alles voor hem zou doen”. In peiling van de VRT ligt BDW dan weer los op kop in de peilingen tegen Janssens, terwijl de peiling van de Gazet Van Antwerpen een week eerder nog een nek-aan-nekrace voorspelde. Is die nuance gemaakt bij VRT? Ik dacht het niet. Het is genoegzaam bekend dat peilingen een sympathiserend effect voor de partij op kop teweegbrengt. Toch gaat VRT mee in die commerciële stroom van peilingen.

  … voor een staatszender hoort het niet om hier inhoudelijk gevolgen aan te verbinden. Ik stel voor dat wie opmerkt dat N-VA, of enige andere partij , nog meer excessieve aandacht krijgt dan ze verdient, zijn stem laat horen. De verkiezingen zijn te belangrijk om aan de willekeur van vandaag over te laten.

 24. Vanderhoeven Zegt:

  De Nederlandse verkiezingen waren eerder een op populariteit op de beeldbuis dan op programma’s gericht. Nu de programma’s aan bod gaan komen zal het niet zo simpel meer zijn. Voor ons allemaal zou het best zijn dat het regeringsprogramma met kennis van zaken kordaat en op tijd wordt uitgevoerd. Daar zullen we allemaal beter van worden, niet van het gezwam over twee democratieën, dreigementen en populistische slogans. Er is gewoon veel saai werk aan de winkel i.pl.v. lonken in de verkiezingsetalage naar glamour en valse schijn.

 25. P. Smets Zegt:

  @ Frederik

  Misschien. Maar zelfs u zal moeten toegeven dat, met al de overgelopen kiezers, leden en mandatarissen het verschil tussen beiden niet zo groot is, temeer omdat de voorzitter tegen al die overlopers (en hun verleden) helemaal geen bezwaar maakte. What’s in a name?

 26. Willy Devaere Zegt:

  Misschien kan Bart De Wever Nederland ooksplitsen. Welk land heeft Bart De Wever al gesplitst? Geschiedednis is blijkbaar niet het sterkste vak van ND!!

 27. ND Zegt:

  Frederik

  Wat is nu het verschil

  In nederland heeft VVD en PVDA samen bijna de meerderheid!
  in Belgie heeft de PS samen met de NVA bijna de meerderheid.
  De verschillen in partijprogramma’s zijn hetzelfde.

  In Belgie spreekt De Wever dan direct van twee culturen en twee democratieen en wil het land splitsen.

  Eens benieuwd wat in Nederland gaat gebeuren. Daar waren de debatten tussen Samsom en Rutte ook vrij pittig.

  Nederland heeft zijn populisten PVV en ‘LPF altijd bij het beleid betrokken.
  Met het resultaat dat u nu ziet met Wilders.
  In Belgie hebben de traditionele partijen de fout gemaakt de populisten uit te sluiten.
  En De Wever weet verdomd goed dat zijn liedje uit is bij deelname aan ee federale regering.
  Daarom zal hij ook in 2014 hetzelfde spelletje spelen om de boel verder te verzieken.
  Ik hoop dan enkel dat de tradionele partijen het been stijf houden en zeggen tegen De Wever. Los het op.
  Mischien kan hij dan na 40 jaar BHV splitsing beginnen aan 60 jaar Belgie splitsing.
  Succes.

 28. Frederik Zegt:

  @P. Smets (13/09/2012 om 23:07) :

  Niet meer zo groot ?! Het verschil blijft hoe dan ook groot genoeg om een duidelijk onderscheid te kunnen maken tussen beide : zo’n 30% volgens de laatste peilingen…

  @ND (14/09/2012 om 08:52) :

  Ik kan het maar blijven herhalen : de Nederlandse situatie is niet te vergelijken met de Belgische, omdat álle Nederlanders op VVD en PvdA kunnen stemmen, maar niet alle Belgen op N-VA en PS kunnen stemmen ! De vergelijking die u maakt, gaat dus niet op. Overigens hebben VVD en PvdA in Nederland een stevige meerderheid (41 + 39 = 80 van de 150 zetels), en hebben N-VA en PS in België alles behalve de meerderheid (27 + 26 = 53 van de 150 zetels). Partijprogramma’s zijn wel gelijklopend, dat is waar.

  Ik hoor het u graag zeggen : “In België hebben de traditionele partijen de fout gemaakt de populisten uit te sluiten.” En dat terwijl u - en uw medestanders - steevast heeft beweerd dat de N-VA zichzelf heeft uitgesloten… Weet u eigenlijk nog wat u wil zeggen, of draait uw haantje gewoon mee met de wind ?!

  De enige partij die in de regeringsonderhandelingen het been heeft stijf gehouden, is de N-VA geweest. Alle anderen zijn onder druk van de PS gezwicht, met een voor Vlaanderen rampzalig regeringsakkoord tot gevolg.

 29. P. Smets Zegt:

  @ Frederik

  gelieve te lezen wat er staat: u heeft (al dan niet bewust) het woord ‘overlopers’ over het hoofd gezien. De peilingen bewijzen immers dat N-VA en VB gewoon twee communicerende vaten zijn.

 30. Frederik Zegt:

  @P. Smets (14/09/2012 om 21:23) :

  Welnee. U gebruikt de term overlopers omdat u al wat N-VA aangaat het licht van de zon niet gunt. Mensen hebben het recht van ideologie te veranderen, om welke reden dan ook. Of dacht u werkelijk dat de politici die de N-VA de rug toekeren (die zijn er ook, ja) niet welkom zullen zijn bij de andere partijen ?!

  Overigens haalt u twee zaken door elkaar : er zijn politici die van partij veranderen, en er zijn kiezers die van partij veranderen. Die twee staan niet los van elkaar, maar de peilingen geven het stemgedrag van de kiezer weer. Dat maakt van de N-VA en het VB geen communicerende vaten, integendeel. De peilingen bewijzen enkel dat de rechtse kiezers in Vlaanderen nu massaal opteren om hun stem aan de N-VA te geven. Omdat zij beseffen dat N-VA met hun stem meer kan bereiken dan het VB. Niks meer, niks minder.

 31. P. Smets Zegt:

  @ Frederik,

  ah, en die mevrouw die met haar ‘vogeltjes voederen’ de pers haalde, van welke partij was die nu weer? Dat was zelfs geen overloopster, als ik het juist heb. Met communicerende vaten bedoel ik niet alleen de kiezers, de leden en de mandatarissen, maar eerst en vooral het gedachtengoed dat binnengeslopen is bij N-VA.
  We zullen nog zien of N-VA met die stemmen iets kan of wil bereiken. De vorige keer hebben ze er niet veel mee gedaan, zo meen ik me te herinneren.

 32. Frederik Zegt:

  @P. Smets (15/09/2012 om 16:07) :

  Goh, ja, het ‘vogeltjes voederen’ incident… blij dat u zich daaraan kan optrekken, dat u alwéér een nieuwe stok heeft gevonden om de hond te slaan… (zucht).

  Ik kan me niet herinneren dat de N-VA zijn partijprogramma heeft omgegooid omdat er mandatarissen van andere partijen (niet alleen van het VB, maar het zijn vooral die die u zo graag viseert) zich aangesproken voelen tot de N-VA. Het partijprogramma werd zelfs niet aangepast om anderen aan te trekken…

  De vraag is niet of N-VA iets wil of kan bereiken, de vraag is vooral of de N-VA iets mag bereiken. En gezien de samenstelling van de huidige federale regering (met Vlaamse minderheid), is het antwoord op die vraag overduidelijk ‘neen, de N-VA mag niets bereiken’.

 33. P. Smets Zegt:

  @ Frederik

  Vogeltjes, honden, voederbakken en stokken: geen incidenten maar symptomen van frustratie, van zich altijd en door iedereen aangevallen te voelen. En op die basis, inderdaad, zàl de N-VA niets bereiken.

 34. Frederik Zegt:

  @P. Smets (16/09/2012 om 23:10) :

  Symptomen van frustratie… inderdaad. Omdat de overgrote meerderheid van Vlaanderen een rechts-geörienteerde stem heeft uitgebracht, maar toch een ultra-links PS-beleid moet slikken, met dank aan de naïviteit van CD&V, OpenVLD en SP.a, die nu stilaan beginnen beseffen dat de zesde staatshervorming niet zal brengen wat zij gehoopt hadden :
  - De splitsing van B-HV is op een afschuwelijke manier mismeesterd. De francofonie triomfeert op alle vlakken, ‘de zes’ behoren nu in de praktijk bij Brussel. De verplichte ‘metropolitane gemeenschap’ zal de verfransing in gans Vlaams-Brabant alleen maar bevorderen.
  - Brussel krijgt er zonder noemenswaardige tegenprestatie jaarlijks €500 miljoen bovenop. De negentien baronieën zijn gered, op kosten van de Vlaming, die zich niet meer welkom voelt in zijn eigen hoofdstad. Ook de miljardentransfers naar Wallonië blijven bestaan en nemen zelfs nog toe, zonder enige vorm van controle of transparantie.
  - Het broodnodige relancebeleid, waar de PS zelf op hamerde, is door diezelfde PS ondertussen al afgezwakt tot een… ja, tot wat eigenlijk ? Een soort van praatbarak die enkele vage voorstellen zou moeten formuleren, maar die vooral géén dwingende maatregelen mag opleggen. De relance lijkt voor deze PS-regering geen prioriteit te zijn.
  - De overdracht van bevoegdheden, zowat het enige waar CD&V, OpenVLD en SP.a zich nog een beetje kunnen mee redden, stuit nu op vertragingen vanuit Wallonië, dat niet staat te springen om die bevoegdheden. Afleidingsmanoeuvers (het ballonnetje over de vermogenstaks dat de PS opliet) moeten de Vlaamse aandacht weghouden van die bevoegheidsoverdracht…

Plaats een antwoord op het bericht